Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Święto Plonów w Kolnie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Święto Plonów w Kolnie


Print Friendly, PDF & Email

W bieżącym roku II Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi” odbyło się na Podlasiu a konkretnie w Kolnie. Był to zarówno wielki zaszczyt dla miasta i regionu, jak i dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który swoją działalnością wspiera podlaskich rolników. Swoją obecnością na dożynkach zaszczycił Premier Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Byli też ministrowie innych resortów, parlamentarzyści, samorządowcy.

Święto rozpoczęło się od mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski. W trakcie nabożeństwa poświęcono wieńce dożynkowe oraz złożono dary ołtarza.

Po mszy świętej dożynkowy korowód przeszedł pod scenę i rozpoczęła się druga część obchodów.

Wszystkich obecnych na uroczystości przywitał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Następnie starostowie dożynek Milena i Kamil Chodniccy Mistrzowie Agroligii 2018 w województwie podlaskim, przekazali chleb dożynkowy Premierowi, który w swym przemówieniu podziękował rolnikom za trud pracy na roli oraz podtrzymywanie tradycji polskiej wsi. Zapowiedział również pomoc rolnikom poszkodowanym przez klęski żywiołowe. Po przemówieniu Premiera głos zabrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o planowanych programach, mających wspierać polską wieś.

Po oficjalnej części  przyszedł czas na występy zespołów ludowych.

Zaproszeni goście oraz uczestnicy dożynek licznie odwiedzali stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, które starały się w ciekawy sposób promować swoją działalność.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie również uczestniczył w wydarzeniu wystawiając namiot promocyjno-informacyjny. Doradcy przygotowali wystawę płodów rolnych, gdzie  zaprezentowali różne odmiany: zbóż, owoców, warzyw, ziół.

Nasze stoisko odwiedziło wielu rolników współpracujących z PODR Szepietowo. Mieliśmy również zaszczyt gościć Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adama Andruszkiewicza, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacka Boguckiego Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz wielu innych przedstawicieli rządowych instytucji i samorządów.

Krzysztof Kuteszko