Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Sukces konferencji Integrowana Ochrona Zbóż na stadionie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sukces konferencji Integrowana Ochrona Zbóż na stadionie


Print Friendly, PDF & Email

Tegoroczna edycja cyklicznej konferencji poświęconej tematyce zbożowej organizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się na stadionie miejskim w Białymstoku. Głównymi zagadnieniami, jakie poruszono w roku bieżącym były sprawy związane z wdrażaniem w życie i funkcjonowaniem integrowanej ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem uprawy zbóż. W piątkowej konferencji wzięło udział kilkuset rolników, doradców i przedstawicieli instytucji państwowych, co świadczy o tym, że tematyka powyższa budzi żywe zainteresowanie.

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin , czyli wszystkich rolników wynika z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009/WE. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostały określone w załączniku III do ww. dyrektywy. Pomimo obowiązywania od ponad dwóch lat przepisów wynikających z obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ciągle jest wiele niejasności i problemów z jakimi spotykają się rolnicy próbując nadążyć za złożonością i zmiennością przepisów. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tematyką zaprosiliśmy do udziału w konferencji w charakterze prelegentów osoby które pozwoliły nam wyjaśnić problemy związane z wdrażaniem w życie zasad integrowanej ochrony na czele z Panią profesor Grażyną Podolską reprezentującą Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, która w swym zajmującym wystąpieniu omówiła problemy związane z jakością ziarna, zawartością mikotoksyn oraz doborem odmian w integrowanej ochronie zbóż. Przedstawiciele czołowych polskich firm hodowlanych omówili odmiany polecane na teren województwa podlaskiego i zalecane do uprawy w integrowanej ochronie. Hodowlę roślin Strzelce reprezentował Pan Radosław Radulski, natomiast wisienką na torcie wystąpień czołowych hodowców odmian była pani Karolina Figura, która zarówno swoją prelekcją, jak i wystąpieniem żywo zainteresowała zgromadzone gremium. Jak powszechnie wiadomo, dobrze odżywione rośliny to odporniejsze i zdrowsze rośliny, w związku z powyższym nie mogło na konferencji zabraknąć przedstawicieli firm nawozowych, które również reprezentowane były przez polskich liderów swojej branży. I tak nawożenie mineralne zostało w przystępny sposób omówione przez przedstawicieli firmy Rol Pol Ołdakowscy, natomiast kwestię dokarmiania dolistnego omówił przedstawiciel firmy Intermag Pan Grzegorz Tymiński. W międzyczasie z bardzo ciekawą i budzącą żywe zainteresowanie prelekcją: „Nowe możliwości wspomagania Integrowanej Ochrony Roślin ze szczególnym uwzględnieniem chorób zbóż”. wystąpił Pan Stanislaw Stobiecki. Jednakże Integrowana Ochrona Roślin to przede wszystkim racjonalne stosowanie pestycydów, w związku z powyższym na konferencji o takiej tematyce nie mogło zabraknąć tematu poruszającego zasady stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Jako, że zamysłem konferencji była również promocja najlepszych polskich firm z tematem: „Lepsza chemia w Integrowanej Ochronie Zbóż.” Wystąpił Pan Wojciech Zawalich reprezentujący   Innvigo Better Chemistry- wschodzącą gwiazdę polskiego rynku pestycydowego.

DSC00490

SK

1kz

2kz

9kz

5kz

6kz

invigo

8kz

 

 

Jak widać po frekwencji tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem, co sprawia że z przyjemnością możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w podobnej konferencji w roku przyszłym.

Andrzej Markowski

 PODR Szepietowo

fot. A. Zawistowska