Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Studia podyplomowe – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Studia podyplomowe


Print Friendly, PDF & Email

Wydział Pedagogiki i Wydział Zarządzania Uczelni Jańskiego w Łomży uruchamia w Białymstoku Studia Podyplomowe “Terapia zajęciowa o specjalności Terapia lecznicza”.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia wyższego, minimum – na poziomie licencjatu. Studia będą realizowane w okresie 3 semestrów. Komponenty modułu kształcenia to: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne – 140 godzin, dydaktyka specjalna – 90 godzin, praktyka – 120 godzin. 40% zajęć prowadzonych będzie w systemie e-learningu, z tego względu studia zostaną skrócone do 2 semestrów, utrzymując niezmienną ilość godzin dydaktycznych. Pierwsze zajęcia 4 marca (niedziela) 2018 o godzinie 9.00 w sali Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej – Białystok ul. Pałacowa 3/1. Zajęcia odbywać się będą w soboty lub niedziele, co 2 tygodnie.

Zapisy do 28 lutego 2018 na adres e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl lub telefonicznie: 503 464 946.

Zgodnie z obowiązującym prawem absolwent szkoły wyższej studiów podyplomowych, kierunku „Terapia zajęciowa o specjalności Terapia lecznicza” może być zatrudniony w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, świetlicach terapeutycznych, w stowarzyszeniach i fundacjach, organizujących zajęcia terapeutyczne, w jednostkach szpitalnych, sanatoriach i uzdrowiskach, w gospodarstwach agroturystycznych, ekoturystycznych i etnoturystycznych, gospodarstwach opiekuńczo-terapeutycznych a także prowadzić zajęcia dydaktyczne na kierunku terapia zajęciowa w szkołach średnich, szkołach policealnych i studiach wyższych.

dr Antoni Roman