Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabór wniosków – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ogłasza nabór wniosków


Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ogłasza nabór wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 14.11.2016 r. do 28.11.2016 roku.

Przedsięwzięcie:

1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

Z naboru wniosków mogą skorzystać beneficjenci z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Uściślając obszar ten obejmuje gminy: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Łapy, Krypno, Poświętne, Suraż, Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Stowarzyszenie realizuje szkolenia dla beneficjentów na których omawiane są ogólne zasady przyznawania pomocy finansowych w ramach naborów wniosków przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W na działania podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie udziela również doradztwa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 85 650 51 04.

Więcej informacji o naborze wniosków oraz szkoleniach na stronie internetowej www.stowarzyszenienarew.org.pl

Julita Jarmoc