Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” prowadzi nabór wniosków na działalność gospodarczą – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu” prowadzi nabór wniosków na działalność gospodarczą


Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Tygiel Doliny Bugu” ogłosiła nabór wniosków na udzielenie wsparcia projektom z zakresu „ Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego” na terenie LGD na operacje: „Podejmowania działalności gospodarczej” oraz „Rozwijania działalności gospodarczej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pomoc może być przyznana podmiotowi niepodlegającemu ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. Pomoc w wysokości 100 000 zł ma formę premii i wypłacana jest w dwóch ratach.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Pomoc może być przyznana podmiotowi który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nadal ją prowadzi.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych planowanej operacji i do kwoty 300 000 zł.

Wnioski przyjmowane są od 15 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze LGD „Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok. 7 w Drohiczynie (siedziba nad halą sportową w Zespole Szkół ), tel./fax.: 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 12, tel. 85 655 64 54

Marta Sofińska

PZDR Siemiatycze