Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Sto tysięcy złotych premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sto tysięcy złotych premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej


Print Friendly, PDF & Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”  na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioski będzie można składać w terminie 15.10.2018 – 13.11.2018 w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego Oddziałów Regionalnych ARiMR. W przypadku Województwa Podlaskiego jest to Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego w Białymstoku ul. Lipowa 32 A.

Ze wsparcia może skorzystać rolnik, małżonek rolnika, domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponadto ubiegający się o premię nie może prowadzić  w ostatnich 24 miesiącach działalności gospodarczej (być zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innych rejestrach). Gospodarstwo rolne w którym pracuje wnioskodawca musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej, wiejsko – miejskiej lub miejskiej z tym że, w przypadku dwu ostatnich poza miejscowościami powyżej 5 tys. mieszkańców. Do składanego wniosku należy dołączyć biznesplan z którego wynikać musi między innymi: realność przedsięwzięcia, poniesienie wydatków odpowiadających 100% premii w tym co najmniej70 % na zakup środków trwałych, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Nabywane mogą być tylko nowe maszyny,  urządzenia i środki transportowe.

O kolejności przyznawania wsparcia decydować będzie suma uzyskanych punktów za:  wiek do 40 lat  – 1 pkt, innowacyjność przedsięwzięcia – 2 pkt, poziom bezrobocia do 2 pkt, ilość utworzonych miejsc pracy do 4 pkt, posiadane kwalifikacje zawodowe – 3 pkt. Dodatkowe 2 punkty otrzymują również beneficjenci poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Minimalna ilość punktów wynosi 4.

Po przyznaniu pomocy w ciągu 9 miesięcy należy przystąpić do realizacji biznesplanu co oznacza również zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej i ubezpieczenie się w ZUS, zaprzestanie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników  i złożenie wniosku o pierwszą płatność (80 tys. zł). O wypłatę drugiej raty (20 tys. zł) wystąpić będzie można po zrealizowaniu założonego w biznesplanie przedsięwzięcia. Działalność gospodarczą na którą pozyskano premię należy prowadzić co najmniej przez pięć lat od daty wypłaty pierwszej raty i przez ten czas podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

O wyjaśnienie szczegółów i pomoc w sporządzeniu dokumentacji związanej z tym bardzo ciekawym działaniem PROW można zwrócić się do doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w swoich powiatach, lub w Centrali w Szepietowie tel. 862758929

 

Ryszard Żochowski