Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uwaga konkurs: Przyjmij EKO pozę – zainwestuj w OZE! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uwaga konkurs: Przyjmij EKO pozę – zainwestuj w OZE!


Print Friendly, PDF & Email

Dobiega końca konkurs plastyczny dla najmłodszych. Zaprojektuj plakat i hasło promujące odnawialne źródła energii. Do wygrania tablet ufundowany przez firmę Optima Polska! Na prace czekamy do 28 maja.

REGULAMIN KONKURSU

PRZYJMIJ EKO POZĘ – ZAINWESTUJ W OZE!

I. Organizator: OPTIMA POLSKA, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

II. Cel konkursu:

 1. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci
 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej
 3. Pogłębienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród najmłodszych

III. Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI)

IV. Zasady konkursu

 1. Należy wykonać pracę plastyczną (plakat) promującą odnawialne źródła energii. Praca powinna zawierać hasło promujące OZE.
 2. Technika wykonania prac – dowolna, format: min. A3, max.A1 (praca płaska)
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi
 4. Ze wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrana najlepsza. Dodatkowo dwie prace otrzymają wyróżnienia
 5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową
 6. Prace powinny posiadać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy opiekuna
 7. Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja konkursowa, którą powoła Organizator
 8. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora
 9. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 28 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby firmy OPTIMA POLSKA, adres: OPTIMA POLSKA, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin-Białystok, z dopiskiem „konkurs plastyczny” LUB do siedziby PODR: 18-210 Szepietowo lub na stoisko firmy OPTIMA podczas targów w Szepietowie w dn. 28.05.2016r.
 10. Wybrane prace będziemy publikować na fanpagu OPTIMA POLSKA i PODR w Szepietowie.
 11. Nadesłanie prac tj. udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu

V.  Nagrody dla laureatów

Zwycięzca otrzyma: tablet 10-calowy

Wyróżnieni otrzymają: zegarki AM:PM

VI. Czas trwania konkursu

Prace będą przyjmowane w terminie 4- 28 maja 2016 r.

VII. Wyniki konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 29 maja 2016 r. podczas Zielonej Gali i Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie. Wyniki konkursu będą dostępne również na stronach internetowych i fanpage’u: www.optimapolska.com.pl i www.odr.pl.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

OPTIMA POLSKA – Magdalena Łazarska, tel. 604 178 706, m.lazarska@optimapolska.com.pl

PODR w Szepietowie – Marlena Zaremba, tel. 86 275 89 02, mzaremba@odr-szepietowo.pl

plakatkonkursEKO