Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Śruta rzepakowa w żywieniu bydła – podsumowanie konferencji – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Śruta rzepakowa w żywieniu bydła – podsumowanie konferencji


Print Friendly, PDF & Email

10 grudnia 2018 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju oraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zorganizował II Ogólnokrajową konferencję na temat śruty rzepakowej pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwość zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka”.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce, szczególnie w produkcji żywca drobiowego. Gospodarstwa muszą sprostać wielu wyzwaniom min. powinny być konkurencyjne. Ich wydajność w znacznej mierze uzależniona jest od jakości i wartości odżywczej paszy oraz jej strawności i zawartości i białka. Wzrost zapotrzebowania na komponenty paszowe białkowe zwiększył zapotrzebowanie na śrutę sojową co ma również wpływ na jej cenę.

Śruta rzepakowa to dobry towar

Pan Zygmunt Kowalski profesor z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił argumenty przemawiające za wykorzystaniem śruty sojowej w żywieniu bydła. Produkowana śruta rzepakowa nie zawiera już tyle substancji żywieniowych co kilkanaście lat temu. Poddana obróbce termicznej jeszcze znacząco ograniczamy ilość substancji negatywnie wpływających na trawienie. Jest zatem doskonałą tańszą pasze białkową dostępną w kraju pochodzącej z roślin GMO co jest nie bez znaczenia w przypadku gospodarstw mleczarskich produkujących mleko „Non GMO”. Według profesora w dawce pokarmowej dla krów mlecznych może znaleźć się 4-5 kg pasz rzepakowych, lecz musi to wynikać z bilansu dawki. Podsumowując stwierdził, że poekstrakcyjną śrutę sojową  można zastąpić poekstrakcyjną śrutę rzepakową.

Poszukiwania zysku

Dr inż. Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach mówił na temat „Ekonomicznych aspektów decyzji podejmowanych na fermie”. Według niego rolnicy często popełniają błąd zwracając największą uwagę na koszty a dopiero później zdrowie zwierząt, następnie rozród, wydajność mleczna itd. Taka kolejność może generować problemy.

Podsumowaniem konferencji była debata ekspercka podczas której wskazano zalety stosowania śruty rzepakowej do których należą min.:

– niższe koszty żywienia zwierząt,

– doskonały substytut śruty sojowej, bogatszy w aminokwasy siarkowe, w tym metioninę i cystynę,

– poprawę składu chemicznego tłuszczu i wartości dietetycznej mleka i mięsa,

– pasza wolna od GMO na którą jest coraz większe zapotrzebowanie

Tadeusz Kruszewski

foto: Anna Kostro