Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Srebrny jubileusz Wiadomości Rolniczych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Srebrny jubileusz Wiadomości Rolniczych


Print Friendly, PDF & Email

“Wiadomości Rolnicze”, czasopismo wydawane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, obchodzą 25-lecie powstania. W kwietniu 1990 roku ukazał się pierwszy numer pisma. Tegoroczne Wiosenne Targi Ogrodnicze były okazją do uhonorowania pamiątkowymi statuetkami pomysłodawców, twórców, autorów, popularyzatorów i sympatyków pisma. Od 25 lat, do podlaskich rolników, co miesiąc trafia wyjątkowe czasopismo Wiadomości Rolnicze – wyjątkowe, ponieważ przygotowywane nie przez „rasowych” dziennikarzy, ale przez pracowników Ośrodka, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się na łamach pisma.

jub 1

Każdy okrągły jubileusz jest okazją do podsumowania minionego etapu. Jest też okazją do spotkania się tych,

którzy tworzyli czasopismo i tych, którzy je czytają. Dla obecności gazety wśród Czytelników i w życiu Redakcji dwadzieścia pięć lat to mało, i dużo. Są przecież tytuły, które szczycą się o

wiele dłuższą historią.

Pamiętajmy jednak, że “Wiadomości Rolnicze” pojawiły się na rynku na początku historycznych przemian ustrojowych, społecznych i ekonomicznych. Nikt wtedy nie planował wydawania pisma aż przez 25 lat.

To oni tworzyli pismo

Dobrze, że wówczas znalazło się kilka odważnych osób, które podjęły się stworzenia czasopisma o tematyce rolniczej. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy wówczas mieli ogromny entuzjazm i mimo ograniczonych możliwości tworzyli pismo, ale należy wspomnieć ówczesnego dyrektora Ośrodka Eugeniusza Stefaniaka, który powierzył tworzenie pisma Janinie Krystynie Włostowskiej. To ona przez 23 lata dbała o poziom wydawnictwa.jub 9

jub 4

Od pierwszych numerów “Wiadomości Rolnicze” redagowane są przez pracowników Ośrodka. Pierwsze teksty wychodziły z pod pióra m.in. Janiny Włostowskiej, Ryszarda Żochowskiego, Radosława Proroka, Teresy Budnik, Marianny Bylicy, Ireny Kaus, Jadwigi Kempistej, Jana Kopiczki, Stanisława Milewskiego, Eugeniusza Mystkowskiego, Stanisława Nowowiejskiego, Antoniego Zaleskiego, Bohdana Olesiewicza, Eugeniusza Stefaniaka, Stanisława Dudziuka, Jadwigi Kuteszko, Aliny Maciąg, Tadeusza Puściana, Władysława Samełki, Andrzeja Rychłowskiego, Krystyny Stefaniak. Nad poprawnością językową czuwała Anna Fatyga.

Ogromną pomocą wsparła nowopowstające pismo redaktor Maria Tocka z czasopisma Kontakty, która uczyła nas zasad pisania artykułów prasowych.

Pierwszym, wymagającym recenzentem był ówczesny wojewoda łomżyński Mieczysław Bagiński.

jub 6

Pierwsze teksty przepisywane były na maszynie do pisania przez Krystynę Krysińską, składane przy pomocy nożyczek i kleju, powielane na prostych maszynach drukarskich, przez Zbigniewa Gorzkowskiego i Tadeusza Jemielitego. Potem pojawił się pierwszy PC i pierwszy program do składu, na którym pracowała Anna Fatyga i Beata Rospędowska. Jednak niewielkie możliwości techniczne, wsparte energią twórców zostały znakomicie wykorzystane, ponieważ dzisiaj z dumą mówimy o srebrnym jubileuszu gazety.

jub 5

 

Pismo zdobywa nagrody

Przy tej uroczystej dla Redakcji okazji warto przypomnieć, że rynek prasy nigdy nie był łatwy i łaskawy dla nowych projektów. Tym bardziej warto pamiętać, że “Wiadomości Rolnicze” zdobywały na przestrzeni lat czołowe miejsca wśród czasopism wydawanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w kraju. Wielokrotnie „Wiadomości Rolnicze” stały na najwyższym podium. To zasługa i dzieło wszystkich, pełnych zapału i pomysłów pracowników Ośrodka, którzy przez te lata tworzyli tytuł.

Jubileusz to ważne święto dla “Wiadomości Rolniczych”, ale każde świętowanie musi przejść do historii, by można tworzyć kolejne wydania gazety. Pamiętając o misji jaką spełnia czasopismo na podlaskim rynku wydawniczym, staramy się kontynuować pracę kolegów z redakcji. Opierając się na ich wiedzy doświadczeniu tworzymy pismo, które trafia do podlaskich rolników w nakładzie około 4 tys. egzemplarzy.

Podczas jubileuszu wręczono pamiątkowe statuetki

Z okazji jubileuszu Grzegorz Mikołajczyk, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uhonorował, pamiątkowymi statuetkami za długoletnią pracę w redakcji “Wiadomości Rolniczych” i popularyzację pisma wśród podlaskich rolników następujące osoby:

Janinę Krystynę Włostowską – pierwszą redaktor naczelną, która przez 23 lata tworzyła czasopismo wraz z zespołem doradców Ośrodka (dziś na emeryturze).

Mieczysława Bagińskiego – ówczesnego wojewodę łomżyńskiego, który był gorącym zwolennikiem powstania pisma i jego pierwszym, czasami krytycznym, recenzentem.

Eugeniusza Stefaniaka – ówczesnego dyrektora Ośrodka, pomysłodawcę i wydawcę pisma, autora wielu artykułów dotyczących technologii produkcji roślin okopowych i przemysłowych.

Ryszarda Żochowskiego – jednego z pomysłodawców powołania do życia pisma i aktywnego, wieloletniego członka Rady Programowej miesięcznika.

Stanisława Nowowiejskiego – autora wielu fachowych artykułów dotyczących chowu i hodowli bydła – cenionego wśród hodowców wybitnego doradcę, pracującego w redakcji od początku powstania Wiadomości Rolniczych (dziś na emeryturze).

Stanisława Dudziuka – autora wielu fachowych artykułów dotyczących produkcji roślinnej – cenionego wśród podlaskich rolników, pracującego w redakcji od początku powstania Wiadomości Rolniczych (dziś na emeryturze).

Antoniego Zaleskiego – autora fachowych artykułów z zakresu pszczelarstwa, doradcę cenionego wśród podlaskich pszczelarzy, ale również w kraju (dziś na emeryturze).

Radosława Proroka – zastępcę redaktora naczelnego, który służy pomocą prawną w redagowaniu pisma.

Joannę Czarkowską – autorkę artykułów z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego, zajmującą się doborem tematów w dziale poświęconym paniom czyli działem „W Domu i Ogrodzie”.

Beatę Rospędowską – która od początku wydawania pisma pracuje w redakcji przy jego składzie i przygotowaniu do druku.

Roberta Korczaka – pracującego, przez długi czas, przy składzie i przygotowaniu pisma do druku, obecnie członka Rady Programowej.

Annę Fatygę – korektorkę i redaktorkę pisma, pełniącą obecnie funkcję redaktora naczelnego.

Walentynę Fiedoruk, Jolantę Grodzką, Jana Dziełaka i Kacpra Dzietczyka – pracowników PODR w Szepietowie za popularyzację czasopisma wśród czytelników.

jub 7

Z okazji jubileuszu 25-lecia “Wiadomości Rolniczych”, Grzegorz Mikołajczyk, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego otrzymał z rąk Jerzego Leszczyńskiego, członka Zarządu Województwa Podlaskiego pamiątkowy grawerton od Mieczysława Kazimierza Baszki Marszałka Województwa Podlaskiego za pracę na rzecz upowszechniania wiedzy rolniczej.

jub 8

 

Również Jan Zalewski, Starosta Siemiatycki docenił pracę redakcji Wiadomości Rolniczych i wręczył pamiątkowy grawerton.jub 2

 

Anna Fatyga

Redaktor Naczelna Wiadomości Rolniczych

fot. Wioletta Cieszkowska