Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Spotkanie rolników z ministrem rolnictwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Spotkanie rolników z ministrem rolnictwa


Print Friendly, PDF & Email

Z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej, 2 lutego 2015 roku w Białymstoku, odbyło się spotkanie rolników z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, m.in. zachwianiu rynku wieprzowiny, odszkodowaniach za szkody łowieckie, a także o przyszłych karach za przekroczenie kwot mlecznych. W spotkaniu udział wzięli Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maciej Grabowski Minister Środowiska, Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii, a także władze wojewódzkie i samorządowe, rolnicy, członkowie izb rolniczych oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował rolników o możliwościach spłaty kar za nadprodukcję mleka w systemie ratalnym. Zadeklarował także, że przedłoży Radzie Ministrów propozycję depopulacji dzików w województwie podlaskim.

Główny Lekarz Weterynarii zakomunikował o wystąpieniu kolejnego ogniska ASF w stadzie trzody chlewnej w gospodarstwie znajdującym się w gminie Sokółka. Stado liczyło 7 sztuk i zostało zlikwidowane. Ognisko zlokalizowane było w utworzonym obszarze objętym ograniczeniami. Wirus został wykryty w związku z pobraniem próbek przy uboju świń na użytek własny.

Minister Środowiska przedstawił propozycje zmian w ustawie o prawie łowieckim, które dotyczą m.in. wytycznych do szacowania szkód łowieckich, zwiększenia odstrzałów dzików w województwie. Omówił aktualne problemy wynikające z pojawienia się w województwie podlaskim wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Oliwia Pawłowska

fot. Anna Fatyga

sawicki 02 2015

 minister srodowiska 02 2015

gl lek wet 02 2015

spotkanie sawicki 02 2015