Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Spotkania międzynarodowe dla firm i osób zainteresowanych branżą Energii Odnawialnej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Spotkania międzynarodowe dla firm i osób zainteresowanych branżą Energii Odnawialnej


Print Friendly, PDF & Email

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w 6-tych Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 19-20 października 2016 r. w Warszawie. Spotkania odbędą się w trakcie Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland.

Targom przyświeca idea łatwego i ekologicznego generowania, dostawy i użytkowania energii przyszłości. Uczestnicy wydarzenia to architekci, instalatorzy, prosumenci, planiści i projektanci instalacji OZE, inżynierowie, rzemieślnicy, producenci i dystrybutorzy, konsultanci ds. energii, audytorzy energetyczni, koncerny energetyczne, rolnicy, leśnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i osoby zarządzające takimi gospodarstwami, studenci, badacze tematu i naukowcy, jednostki zajmujące się udzielaniem wsparcia finansowego, inwestorzy, przedstawiciele branży hotelarskiej – właściciele hoteli i osoby zarządzające hotelami, przedstawiciele władzy publicznej, w tym: ministerstwa, samorządy, władze wojewódzkie i wiele innych.

Udział w spotkaniach kooperacyjnych – 4 kroki do nawiązania międzynarodowych relacji biznesowych

  1. Rejestracja profilu kooperacyjnego na stronie
  2. Wybór partnerów do spotkań biznesowych.
  3. Akceptacja lub odrzucenie zaproszeń do spotkań.
  4. Udział w giełdzie kooperacyjnej RENEXPO 2016.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Oficjalna strona spotkań kooperacyjnych RENEXPO 2016: www.b2match.eu/renexpo-pl-2016

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Borys i Sylwia Gleń

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

15-073 Białystok, ul. Starobojarska 15

Tel: 85 740 86 88 lub 85 740 86 73

e-mail: borys@pfrr.pl lub glen@pfrr.pl