Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Smaki i tradycje polsko-litewskie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Smaki i tradycje polsko-litewskie


Print Friendly, PDF & Email

Realizowany od marca 2018 r. roczny projekt „Szlaki kulturowe bez granic” z funduszy INTEREG opierający się na partnerstwie czterech podmiotów: Zespołu Szkół w Leipalingis, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Gminy Puńsk i Stowarzyszenia Podlaskie Smaki dobiega końca. Inicjatywa miała na celu ułatwienie turystom odkrywania skarbów kultury polskiej i litewskiej. Zapraszamy zatem do podróży po tradycyjnych, regionalnych smakach, po drodze usianej atrakcjami turystycznymi i miejscami, gdzie można kupić charakterystyczne tylko dla danego regionu przedmioty. Wśród punktów na Szlaku jest wielu laureatów renomowanych konkursów, są miejsca znane wielbicielom wycieczek regionalnych, ale też nieodkryte do tej pory małe, rodzinne firmy, oferujące swoje usługi i produkty tylko lokalnym mieszkańcom. Uczestnikami są producenci, rolnicy, restauratorzy, właściciele obiektów noclegowych, przedsiębiorcy, doradcy, nauczyciele oraz samorząd pogranicza polsko-litewskiego.

Projekt jest innowacyjną próbą identyfikacji i konsolidacji, poprzez metodę szlakowania, rozproszonych i niezorganizowanych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pogranicza polsko-litewskiego, a także włączenia do szlaku ważnych symbolicznych miejsc związanych z dziedzictwem kultury i turystyką oraz historycznych zabytków. Szlak pogranicza wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu prężnie rozwijającej się turystyki kulinarnej. Ponieważ dla wielu turystów kuchnia regionu staje się celem samym w sobie. Produkty i usługi nabywane przez turystów na Szlaku dają szansę na poprawę sytuacji gospodarczej transgranicznego regionu, zapewniając jednocześnie pozytywne korzyści społeczne i środowiskowe. Jest to dobry sposób na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju tych terenów. A jak wiadomo, produkt jest nierozerwalnie związany z producentem, który kultywuje dzięki niemu swoje rodzinne lub lokalne tradycje, realizuje pasję, ale przede wszystkim zyskuje źródło dodatkowego dochodu.

Założeniem jest, że projekt przyczyni się do większej aktywności producentów i wytwórców produktów regionalnych. Turyści i mieszkańcy regionu dzięki niemu otrzymają logiczną i spójną część koncepcji zrównoważonego rozwoju regionów, fragment infrastruktury kulturalnej i kulinarnej. Ten projekt jest krokiem naprzód w tworzeniu transgranicznych pakietów turystycznych na Szlaku, skierowanych do coraz bardziej wymagających turystów.

W ramach projektu zrealizowano wiele wspólnych inicjatyw: transgraniczne targi regionalnego produktu, warsztaty wyrobu serów i wędlin, szkolenia i konferencje promujące regionalne wyroby i atrakcje oraz wydawnictwo opisujące, i promujące utworzony szlak kulinarny, a także stronę internetową www.culinarytrail.eu prezentującą najciekawsze punkty Szlaku.

Joanna Czarkowska