Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Smak i ciężar rolniczego chleba – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Smak i ciężar rolniczego chleba


Print Friendly, PDF & Email

W sobotę, 12 października br. w Lizie Nowej k. Poświętnego w województwie podlaskim odbyła się niecodzienna uroczystość.

W sobotę, 12 października br. w Lizie Nowej k. Poświętnego w województwie podlaskim odbyła się niecodzienna uroczystość. Do gospodarstwa rodzinnego Renaty i Bogdana Zakrzewskich przyjechało wielu gości, by być świadkami symbolicznego otwarcia i poświęcenia przez proboszcza z Nowych Piekut nowoczesnej obory. Nowy obiekt to szansa na zwiększenie i usprawnienie produkcji. W uroczystym otwarciu obory uczestniczyli przedstawiciele: wójtowie gmin: Poświętne, Sokoły, Nowe Piekuty i Brańsk; Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o, Podlaskiej Izby Rolniczej, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, a także reprezentanci firm z branży rolniczej współpracujący z gospodarstwem, przedstawiciele banków, oraz podlascy hodowcy którzy byli zainteresowani pracującym robotem udojowym firmy DeLaval. Gospodarstwo Zakrzewskich stało się inspiracją dla wielu przybyłych rolników do inwestycji we własną hodowlę. Dzień spędzony w tym gospodarstwie zakończył się poczęstunkiem, a wielu hodowców robiło przymiarki, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich gospodarstwach.

 

Gertruda Twarowska