logoSirNapis

W dn 25-26 sierpnia PODR w Szepietowie zrealizował operację własną w ramach Działania 2. KSOW w zakresie SIR pt. Jak pisać o innowacjach w rolnictwie. Warsztaty dziennikarskie doskonalące umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy nt. wdrażania innnowacji rolniczych w woj. podlaskim.

Formuła operacji była dwuetapowa. Najpierw uczestnicy wzięli udział w wyjazdach terenowych do gospodarstw, które mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności. Następnie pod okiem eksperta ds. dziennikarstwa na bazie poznanych w gospodarstwach dobrych innowacyjnych praktyk opracowali w minigrupach własne artykuły, poddane szczegółwej analizie i korekcie dziennikarskiej.

Zarówno praktyczne ćwiczenia na żywym tekście, jak i wysłuchanie przedmiotowych wykładów z zakresu pisania artykułów wzbogaciły istotnie warsztat piśmienniczy uczestników operacji.

Kordynatorem operacji ze strony PODR w Szepietowie była redaktor naczelna Wiadomości Rolniczych - p. Anna Fatyga. Uczestnicy projektu zadeklarowali chęć przelania zdobytych doświadzeń w dziedzinie innowacji również na szpalty naszego branżowego pisma. 

Podczas wizytacji operacji w dn. 26. sierpnia, przedstawiciele SIR w czasie rozmów z uczestnikami projektu przedstawiali najświeższe informacje dotyczące funkcjonowania Sieci oraz operacji KSOW w zakresie SIR przygotowanych przez PODR w Szepietowie, rozdawali także ulotki informacyjne.

 

Tomasz Śnieciński

  

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie