Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 6 lipca 2016 roku organizuje warsztaty pt.: „Pokaz innowacyjnych metod zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy i zapoznanie się z zaleceniami ochrony roślin w wersji internetowej”.

Pokaz innowacyjnych metod zwalczania omacnicy prosowianki oraz omówienie internetowych zaleceń ochrony roślin ma na celu dostarczenie aktualnych wytycznych dotyczących zwalczania szkodnika z zastosowaniem nowoczesnych metod ochrony. Warsztaty będą również okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz fachowej wiedzy z zakresu metod zwalczania omacnicy prosowianki.

sir

Pokaz innowacyjnych metod zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy i zapoznanie się z zalecaniami ochrony roślin w wersji internetowej”

Program

9.30 -10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.05 – Otwarcie warsztatów – Grzegorz Mikołajczyk, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

10.05 – 11.35 – Integrowana ochrona kukurydzy, metody służące do wykrywania omacnicy prosowianki, metody zwalczania omacnicy prosowianki – dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. -Instytut Ochrony Roślin – PIB. Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

11.35 – 11.55 – Serwis kawowy

11.55 – 12.40 – Prezentacja na plantacji kukurydzy metod sygnalizacji występowania omacnicy prosowianki, omówienie szkodliwości agrofaga - dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. - Instytut Ochrony Roślin – PIB. Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

12.40 – 13.10 – Pokaz opryskiwacza w wysokim łanie kukurydzy

13.15 - Obiad

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go do 4.07 2016 r. na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo lub faxem (86) 275 89 20, lub po zeskanowaniu na email: 

Formularz zgłoszeniowy

Uczestnikami warsztatów mogą być rolnicy uprawiający kukurydzę oraz osoby zainteresowane uprawą kukurydzy i doradcy rolniczy.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, tel. 86 275 89 02 lub 86 275 89 17

 

Agnieszka Zawistowska

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie