Dn. 1 czerwca br. w Szepietowie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Jednym z punktów spotkania było przybliżenie szanownym gościom idei funkcjonowania podlaskiej Sieci Innowacji Rolniczych i zaproszenie do rejestracji jako partner SIR.

Ponadto w ramach spotkania przedstawiciel SIR przedstawił główne założenia działania "Współpraca" PROW 2014-2020 i zachęcał do współuczestnictwa kadry naukowej w przyszłym tworzeniu grup operacyjnych.

Rezultatem spotkania było nawiązanie kontaktów zawodowych oraz koncepcja kolejnego spotkania roboczego nt. szczegółów dalszego współdziałania, tym razem w siedzibie UPH w Siedlcach.

 

Tomasz Śniecińśki

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie