W dn. 21. kwietnia br. Wicedyrektor PODR w Szepietowie - Marek Skarżyński, przedstwiciel Działu Księgowości oraz pracownicy biura podlaskiej SIR uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w CDR w Brwinowie, poświęconym realizacji bieżących zadań SIR.

Wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pracujących nad ostatecznym kształtem dokumentów legislacyjnych dotyczących pracy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz rozliczania operacji w ramach planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR.

Tego typu wydarzenia informacyjne są nieocenione w pracy biura SIR i liczymy na kolejne spotkania tego typu.

 

Tomasz Śnieciński

 

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie