19 kwietnia br. w miejscowości Łosie Dołęgi uczestniczyliśmy w  konferencji regionalnej pn. „Przedsiębiorca z klimatem”. Konferencja, jako podsumowanie projektu o tym samym tytule realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, poświęcona była m.in. innowacjom w dziedzinie efektywności energetycznej i ochronie klimatu.

Omawiane zagadnienia dedykowane były głównie podlaskim przedsiębiorstwom, z którymi,  jak wiadomo, podlaska SIR utrzymuje współpracę.

Niezwykle ciekawym punktem konferencji było przybliżenie beznakładowych i niskonakładowych  działań umożliwiających ograniczanie zużycia energii w przedsiębiorstwach.

Równie ważnym elementem konferencji było spojrzenie na odnawialne źródła energii (OZE) jako na sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i  zmniejszenie kosztów zaopatrzenia firm w energię.

Część konferencji poświęcona wymianie doświadczeń przedsiębiorstw z zakresu poprawy efektywności energetycznej była dla nas nieocenioną wartością dodaną do naszej pracy w dziedzinie upowszechniania innowacji.

 

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie