Ażeby uzyskać więcej informacji odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia na tworzenie grup operacyjnych w ramach działania "Współpraca", zapraszamy do kontaktów z biurem podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR - tel. 86 275 89 41.

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie