W dn. 23-24.03 br. podlaska SIR uczestniczyła w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Brwinowie. Była to dobra okazja do wysłuchania wystąpień przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych w zakresie współpracy z SIR. Podkreślano wolę włączenia się Instytutów w działania Sieci, jednak szczegółowych uzgodnień wymaga określenie zasad tejże współpracy. Przedstawiciele podlaskiej SIR wygłosili prelekcję na temat podjętych działań dotyczących funkcjonowania podlaskiej Sieci. W czasie spotkania poruszano także ważkie zagadnienia związane z realizacją operacji w ramach planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 r.

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie