Dn. 21 marca br. w Surażu odbyło się spotkanie informacyjne z zainteresowanymi rolnikami. Jeden z tematów poświęcony był działalności podlaskiej Sieci Innowacji Rolniczych. Jak wiemy, rolnicy są ważną grupą w procesie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Na spotkaniu dyskutowano o działalności SIR,  znaczeniu innowacji oraz o poszukiwaniu źródeł dofinansowania innowacyjnych pomysłów.

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie