Dn. 10.03 br. podlaska SIR uczestniczyła w spotkaniu roboczym w Szepietowie z ekspertami zajmującymi się wdrażaniem innowacyjnego kruszywa CERTYD. Z wygłoszonej prezentacji dowiedzieliśmy się o walorach tego lekkiego, wysokowytrzymałego, termoizolacyjnego produktu ekologicznego, mającego zastosowanie w drogownictwie, budownictwie (w tym inwentarskim) oraz ogrodnictwie. CERTYD jest zastrzeżony patentowo.
Jak się okazuje, CERTYD powstaje wskutek spiekania w piecu obrotowym o unikalnej konstrukcji. Ekologiczny charakter ma również technologia produkcji – kruszywo jest obojętne chemicznie, stąd bezpieczne dla środowiska i ludzi.
Według ekspertów, właściwości innowacyjnego kruszywa spełniają wymogi normowe m.in. dla kruszyw lekkich do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy oraz kruszyw lekkich do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń.
Pozyskana w czasie spotkania wiedza będzie przekazywana dalej zainteresowanym osobom.

Tomasz Śnieciński

 

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie