Dn. 17.02 br. w Suwałkach odbyło się spotkanie z rolnikami z różnych działów rolnictwa, zainteresowanymi działalnością Sieci Innowacji Rolniczych w woj. podlaskim. Była to doskonała okazja przybliżyć specyfikę naszej pracy, a szczególnie w zakresie zapoznania z możliwościami tkwiącymi w działaniu "Współpraca". Podnoszono kwestie możliwego uczestnictwa w tym działaniu formalnych grup rolników. Dyskutowano o innowacyjności, przez pryzmat poszukiwań rozwiązań problemów regionu. W tym kontekście analizowano także szanse na rozwój produktu tradycyjnego, lokalnego i regionalnego.

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie