Dn. 11.02. br. w Białymstoku miało miejsce szkolenie nt. tworzenia sieci kontaktów, wymiany wiedzy i działania "Współpraca". Obok doradców rolnych, uczestnikami szkolenia byli producenci miodu, serów i baraniny. Spotkanie to było doskonałą okazją dotarcia z wiedzą o SIR do branż rolnictwa o dużym potencjale innowacyjności. Dyskutowano o możliwościach grupowego współdziałania, w tym również w kontekście możliwości zauczestniczenia w działaniu "Współpraca". W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego (OT ARR) w Białymstoku. Jak wiemy, ARR będzie administrować działaniem "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020.

 

Tomasz Śnieciński

 

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie