Sieć Innowacji Rolniczych w woj. podlaskim jest otwarta na różne formy współpracy i współdziałania. Jednym z naszych zadań jest ułatwianie nawiązywania kontaktów zawodowych pomiędzy różnymi interesariuszami działającymi w sektorze rolnictwa, leśnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich. Kierując się tą ideą, czynnie pośredniczymy w znajdowaniu punktów wspólnych w obszarach współpracy określanych przez różne podmioty, instytuty i instytucje rolnicze i okołorolnicze.


Poniżej przedstawiamy ofertę tematyczną Instytutu  Hodowli i  Aklimatyzacji  Roślin - Państwowego  Instytutu  Badawczego w Radzikowie w zakresie wdrożeń osiągnięć nauki do praktyki rolniczej.

Oferta

 

 

 

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie