Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zestawienie operacji realizowanych w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zestawienie operacji realizowanych w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Operacja pn.: :Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych na tereniewojewództwa podlaskiego w latach 2014-2017” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych oraz publikacji w ramach planu operacyjnego na lata 2014-2015 i 2016-2017 jest wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa podlaskiego – zarówno w zakresie operacji własnych SIR, jak też organizowanych naborów

 

Operacja pn.: „Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 09.2015-06.2017” mająca na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu. jest wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Operacja nt.: „Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 09.2015-06.2017”.Obejmuje ona w szczególności następujący zakres:

– koszty wynagrodzeń, zatrudnienie pracowników realizujących zadania dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, (SIR),

– zakup wyposażenia i materiałów biurowych pod potrzeby biura SIR,

– zakup usług telekomunikacyjnych i innych usług niezbędnych do realizacji zadań SIR,

– zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego przez pracowników biura SIR

– delegacje pracowników realizujących zadania na rzecz SIR,

– udział w szkoleniach,konferencjach, spotkaniach podnoszących kwalifikacje pracowników SIR,

– innych wydatków ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej PROW.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.