Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn.

 „Sieciowanie współpracy przy tworzeniu integrowanego systemu usług turystycznych” w dniach 6-7.11.2019 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2018–2019.

Celem działania jest zapoznanie się z dobrymi praktykami przetwórstwa w gospodarstwach rolnych, sprzedaży bezpośredniej przez współpracujące ze sobą podmioty prowadzące działalność agroturystyczną w krajach nadbałtyckich. Uczestnicy wyjazdu będą dobrani pod kątem powołania grupy operacyjnej EPI. Operacja przedstawi możliwości efektywnego promowania i sprzedaży produktów regionalnych, która zwiększa atrakcyjność zsieciowanych usług agroturystycznych. Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów zawodowych wśród  uczestników wyjazdu oraz zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi u naszych wschodnich sąsiadów będzie podstawą do zawiązania grupy operacyjnej..

Działanie jest skierowane do: producentów produktu regionalnego, osób zajmujących się agroturystyką oraz doradców rolniczych.

Program wyjazdu obejmuje warsztaty tematyczne ukierunkowane na testowanie produktów innowacyjnych oraz wizyty w obiektach – rejon druskiennicki i solecznicki – Litwa.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 16.10.2019 r. (środa) do godz.15.30 na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, PZDR w Suwałkach, ul. Sportowa 20, 16-400 Suwałki, bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres wanielak@odr-szepietowo.pl (decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Wiesław Anielak, tel. 87 566 47 45, e-mail: wanielak@odr-szepietowo.pl

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszeniowa