Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn.

 „Urynkowienie żywności tradycyjnej szansą na rozwój małych gospodarstw, na przykładzie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego”w dniach 25-26.09.2019 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2018–2019.

Celem działania jest uzyskanie wiedzy i poznanie innowacyjnych metod wprowadzania żywności tradycyjnej na rynek w oparciu o dobre przykłady z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wyprodukowanie żywności opartej o tradycyjne procedury wymaga innowacyjnego (nowoczesnego) podejścia wprowadzania na rynek (np. reklamy, konfekcjonowanie, formy sprzedaży – internet).

Działanie jest skierowane do:

– mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego

– rolników

– doradców rolnych,

w szczególności zajmujących się zawodowo żywnością tradycyjną i jej urynkowieniem.

Program wyjazdu obejmuje wizyty w obiektach województw podkarpackiego i świętokrzyskiego świadczących usługi związane z urynkowieniem żywności tradycyjnej oraz panele dyskusyjne na temat urynkowienia żywności tradycyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do16.09.2019 r. (poniedziałek) do godz.15.30 w Sekcji Przedsiębiorczości Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w PODR Szepietowo (pokój nr 29), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres tsniecinski@odr-szepietowo.pl(decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Tomasz Śnieciński, tel. 86 275 89 29, e-mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszeniowa

Tomasz Śnieciński