Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Z wizytacją na warsztatach dziennikarskich poświęconych innowacjom – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Z wizytacją na warsztatach dziennikarskich poświęconych innowacjom


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

logoSirNapis

W dn 25-26 sierpnia PODR w Szepietowie zrealizował operację własną w ramach Działania 2. KSOW w zakresie SIR pt. Jak pisać o innowacjach w rolnictwie. Warsztaty dziennikarskie doskonalące umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy nt. wdrażania innnowacji rolniczych w woj. podlaskim.

Formuła operacji była dwuetapowa. Najpierw uczestnicy wzięli udział w wyjazdach terenowych do gospodarstw, które mogą poszczycić się osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności. Następnie pod okiem eksperta ds. dziennikarstwa na bazie poznanych w gospodarstwach dobrych innowacyjnych praktyk opracowali w minigrupach własne artykuły, poddane szczegółwej analizie i korekcie dziennikarskiej.

Zarówno praktyczne ćwiczenia na żywym tekście, jak i wysłuchanie przedmiotowych wykładów z zakresu pisania artykułów wzbogaciły istotnie warsztat piśmienniczy uczestników operacji.

Kordynatorem operacji ze strony PODR w Szepietowie była redaktor naczelna Wiadomości Rolniczych – p. Anna Fatyga. Uczestnicy projektu zadeklarowali chęć przelania zdobytych doświadzeń w dziedzinie innowacji również na szpalty naszego branżowego pisma.

Podczas wizytacji operacji w dn. 26. sierpnia, przedstawiciele SIR w czasie rozmów z uczestnikami projektu przedstawiali najświeższe informacje dotyczące funkcjonowania Sieci oraz operacji KSOW w zakresie SIR przygotowanych przez PODR w Szepietowie, rozdawali także ulotki informacyjne.

Tomasz Śnieciński

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.