Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Z wizytą u rolnika-innowatora w powiecie sokólskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Z wizytą u rolnika-innowatora w powiecie sokólskim


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Dn. 15. kwietnia br. przedstawiciele podlaskiej Sieci Innowacji Rolniczych w poszukiwaniu dobrych innowacyjnych praktyk udali się z wizytą do miejscowości Nowe Stojło (gmina Suchowola) do rolnika-wynalazcy Krzysztofa Jaroma.

Główny kierunek produkcji rolniczej Pana Krzysztofa to trzoda chlewna. Posiada on stado 100 loch w cyklu zamkniętym. Z uwagi na funkcjonowanie w obszarze ochronnym, tzw. żółtej strefie zagrożenia afrykańskim pomorem świń, Pan Krzysztof odczuł szereg uciążliwości w prowadzeniu swojej produkcji rolniczej. Jedną z większych dotkliwości było m.in. utracenie części dotychczasowych rynków zbytu. Mimo to Pan Krzysztof ma w sobie dużo energii, aby odnaleźć się w nowej trudnej sytuacji.

W czasie spotkania opowiedział nam o historii swojego gospodarstwa, swoim wynalazku i planach na przyszłość, związanych z wdrażaniem innowacji w gospodarstwie.

Areał gospodarstwa Pana Krzysztofa to łącznie ok. 60 ha (grunty własne oraz dzierżawa). Kiedyś nasz rolnik uprawiał owoce miękkie, tj. truskawki i czarną porzeczkę, jednak z uwagi na niską opłacalność upraw, zarzucił tę produkcję. W tej chwili w ramach produkcji roślinnej uprawia ziemniaki, ale w ograniczonym zakresie.

Pan Krzysztof od zawsze interesował się nowinkami technicznymi i próbował poszukiwać usprawnień mechanicznych w swoim gospodarstwie rolnym. Pomocne okazało się wyższe wykształcenie w kierunku mechanizacji rolnictwa. Z uwagi na potrzebę wdrożenia ułatwień w systemie zadawania pasz, zajął się doskonaleniem rozwiązań w posiadanej w swoim gospodarstwie aparaturze.

Wszystko zaczęło się w 2008 r. Do posiadanej linii technologicznej do mieszania pasz: mieszalnika, śrutownika i wagi pod mieszalnik, wprowadził nowy element, autorski wynalazek tzw. rozdzielacz, spinający całą linię technologiczną, w tym silosy z mieszalnikiem. Początkowo skonstruował tzw. rozdzielacz manualny (zamontowany przed śrutownikiem). Rozdzielacz ten obsługiwał 6 silosów rolnika. Nasz konstruktor wciąż jednak pracował nad udoskonaleniem swojego wynalazku.

W 2011 r. skonstruował i wprowadził u siebie pełną automatyzację w systemie mieszania pasz, oczywiście z zastosowaniem rozdzielacza. Dzięki wynalazkowi powstała funkcjonalność, że sprzęt obecnie może włączyć się automatycznie o  danej, ustawionej wcześniej godzinie. Rolnik może zaprogramować aparaturę, np. do działania w tańszych, nocnych taryfach. System samodzielnie przygotowuje daną paszę, zgodnie z recepturą. Zmieszana pasza może składać się z maksymalnie dziesięciu różnych komponentów. Wynalazek Pana Krzysztofa został doceniony w konkursie wynalazków czasopisma TOP AGRAR w 2014 r.

Planowanie inwestycji w gospodarstwie Pana Krzysztofa odbywa się zawsze w oparciu o innowacyjne, nowe trendy rolnicze. Często z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego z unijnych programów. I tak, rolnik kilkakrotnie korzystał z  programów, m.in. SAPARD’u, SPO, czy Modernizacji gospodarstw rolnych w PROW 2007-2013. W ramach planowanej obecnie inwestycji do PROW 2014-2020, Pan Krzysztof zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne na dachu budynku inwentarskiego w celu wytwarzania energii na potrzeby gospodarstwa. Inwestycja ta doskonale wpisuje się w ideę rozwoju innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

Spotkanie z naszym innowatorem odbyło się również dzięki wsparciu merytorycznemu Kierownika PZDR w Sokółce – Pani Agnieszce Szczygielskiej.

Tomasz Śnieciński