Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wysoka jakość wołowiny – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wysoka jakość wołowiny


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Najwyższa jakość mięsa wołowego w województwie podlaskim jest możliwa. Jednak aby stworzyć taką markę wołowiny najpierw należy zdobyć wiedzę popartą dobrymi praktykami w tej dziedzinie. Pierwsze kroki zostały poczynione poprzez zorganizowanie wyjazdu studyjnego pn. „Standaryzacja jakości produkcji wołowiny i innowacyjne formy sprzedaży mięsa wołowego najwyższej jakości na przykładzie doświadczeń Francji, Belgii i Luksemburga”, który odbył się 30.06-3.07.2016 r.

logotypy SIR

Udział w wyjeździe wzięli hodowcy bydła mięsnego z województwa podlaskiego, kadra naukowa i doradcza. Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przez 4 dni uczestnicy wyjazdu zapoznawali się z wzorcami organizacyjnymi sektora hodowlanego i rynku wołowiny. Innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki już sprawdzone w odwiedzanych gospodarstwach oraz instytucjach, są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej w Polsce. Na rynku bardzo ważna jest bezpieczeństwo żywności i powtarzalna jakość produktu. Dobrym rozwiązaniem poprawiającym rentowność hodowli bydła mięsnego, może okazać się stworzenie i uzyskanie certyfikacji „podlaskiej wołowiny” wysokiej jakości. Grupa osób zainteresowanych będzie pracować nad opracowaniem standardów organizacyjnych, w celu wprowadzenia ich do praktyki. Takie rozwiązania przyczynią się do zwiększenia interaktywnej współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w sektorze rolno-spożywczym, a tym samym do wzmacniania powiązań pomiędzy badaniami naukowymi, kreowaniem działań proinnowacyjnych, a praktycznym zapotrzebowaniem występującym w sektorze, prowadząc do jego rozwoju. Wprowadzanie tej innowacji do rolnictwa na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności tego partnerstwa.

Fotorelacja z wyjazdu:

Stacja unasieniania firmy AWE w Ciney

1 awe unasieniania

1 awe buhaje

Gospodarstwo zajmujące się chowem bydła mięsnego w systemie jakości Cactus (Luksemburg)

1 gosp luksemburg

Gospodarstwo prowadzące ekologiczną hodowlę bydła mięsnego rasy Limousine oraz owiec rasy Texel (Francja)

1 gospodarstwo eko

1 gospodarstwo eko pastw

Buhaj hodowlany rasy Limousine w gospodarstwie należącym do organizacji Convis (Belgia)

1 gospodarstwo buhaj 540

Aukcja bydła mięsnego rasy Limousine, Charolaise, Aubrac (Luksemburg)

1 aukacja miesnekrowa

1 aukcja miesne

Przygotowanie jałówek hodowlanych do konkursu młodych hodowców

1 wystawa przygot jalowek

Wystawa zwierząt hodowlanych (Luksemburg)

1 wycena haflinger 540

1 wycena konie belg 540

1 wystawa pokazy 2

1 wystawa pokazy 1

1 wystawa pokazy 3

Oliwia Pawłowska

Bożena Pruszyńska