Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyjazd studyjny „Rośliny bobowate grubonasienne – transfer wiedzy z instytutu do praktyki rolniczej województwa podlaskiego” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyjazd studyjny „Rośliny bobowate grubonasienne – transfer wiedzy z instytutu do praktyki rolniczej województwa podlaskiego”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pt.: „Rośliny bobowate grubonasienne – transfer wiedzy z instytutu do praktyki rolniczej województwa podlaskiego”, który odbędzie się w terminie 17-18.06.2019 r. Miejscem docelowym realizowanej operacji jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, posiadający własne Rolnicze Zakłady Doświadczalne.

Celem wyjazdu studyjnego jest zwiększenie zainteresowania podlaskich rolników uprawą roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych). Województwo podlaskie opiera się w głównej mierze na produkcji zwierzęcej. Podlascy rolnicy prowadzący hodowlę zwierząt sporządzają własne pasze oparte na komponentach białkowych i do tego celu z powodzeniem mogą wykorzystać rośliny bobowate z własnej produkcji, rezygnując wtedy z zakupu śruty sojowej pochodzącej z importu. Realizowana operacja zakłada przedstawienie dla grupy 20 osób wyników badań z polowych doświadczeń związanych z efektywną oraz opłacalną uprawą roślin bobowatych i przeniesienie ich do produkcji rolniczej. Wyjazd studyjny umożliwi uczestnikom lepszą wymianę wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą i zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w uprawie roślin bobowatych grubonasiennych.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy rolników i doradców rolniczych zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu nowoczesnej i opłacalnej produkcji roślin bobowatych grubonasiennych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać ją:

  • e-mailem – skan na adres kkulik@odr-szepietowo.pl);
  • faxem na nr telefonu: 86 275 89 20;
  • pocztą tradycyjną na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo (z dopiskiem: „wyjazd studyjny do Puław);
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (sekretariat w budynku głównym)

w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie.

Osoba do kontaktu:  Krzysztof Kulik, tel. 86 275 89 17, e-mail: kkulik@odr-szepietowo.pl

 

Karta zgłoszeniowa

Program

 

Krzysztof  Kulik