Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyjazd studyjny dla producentów bydła opasowego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyjazd studyjny dla producentów bydła opasowego


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje  w dniach 30. czerwca – 3 lipca 2016 roku wyjazd studyjny na temat „Standaryzacja jakości produkcji wołowiny i innowacyjne formy sprzedaży mięsa wołowego najwyższej jakości na przykładzie doświadczeń Francji, Belgii i Luksemburga”.

Uczestnikami wyjazdu mogą być rolnicy, producenci i hodowcy bydła opasowego zainteresowani  stworzeniem potencjalnej grupy operacyjnej w województwie podlaskim. Operacja posłuży upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej w Polsce.

Szczegółowe zadania planowane podczas realizacji wyjazdu studyjnego:

Organizacja 4 dniowego wyjazdu studyjnego do Francji, Belgii i Luksemburga dla 10 uczestników, potencjalnych członków grupy operacyjnej, partnerów KSOW umożliwi uczestnikom lepszą wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi, które docelowo mogą być wdrażane w naszym kraju.
Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch aukcjach bydła,  odwiedzą sieć sklepów „Cactus”, odwiedzą gospodarstwa specjalizujące się hodowli wołowiny najwyższej jakości (różne rasy) w Belgi, Luksemburgu i Francji.
Uczestnicy otrzymają:
•    wyżywienie podczas całego wyjazdu (3 posiłki dziennie w tym 2-daniowy obiad),
•    transport autokarem (przejazd do lotniska,  przejazd powrotny),
•    przelot samolotem w obie strony WarszawaBruksela
•    transport autokarem za granicą (odbiór z lotniska, przejazdy lokalne do punktów docelowych, przewóz na miejscu, przejazd powrotny na lotnisko),
•    zakwaterowanie  w hotelach,
•    ubezpieczenie uczestników wyjazdu w Polsce i za granicą
•    tłumaczy, nadzór merytoryczny  i organizacyjny

Zainteresowani powinni zapoznać się z regulaminem naboru i wypełnić formularz zgłoszeniowy.  Warunkiem ubiegania się o udział w  wyjeździe studyjnym jest pobranie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego  i przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  w terminie 30.05.2016 – 03.06. 2016 do godz. 10.00 na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18 – 210 Szepietowo
z dopiskiem „Wyjazd do Francji, Belgi i Luksemburga”
Ostateczny skład uczestników wyjazdu ustali na podstawie przesłanych zgłoszeń i regulaminu naboru Komisja rekrutacyjna.
Bliższe  informacje uzyskać można w PODR Szepietowo, sekcja ds. przedsiębiorczości
tel. 86 275 89 28 kontakt: Bożena Pruszyńska, mail: bpruszynska@odr-szepietowo.pl

W załączeniu:
Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy