Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wizyta robocza w IUNG Puławy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wizyta robocza w IUNG Puławy


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Dn. 17 maja br. z inicjatywy podlaskiej SIR odbyło się spotkanie robocze w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach IUNG. Jako ciekawostkę historyczną warto nadmienić, iż w latach 50-ych nasz Ośrodek był jednym z zakładów doświadczalnych IUNG, a więc nasza wizyta robocza to swego rodzaju „powrót do korzeni”. Spotkaniu, w którym udział wzięli pracownicy SIR oraz doradcy branżowi wykonujący zadania na rzecz SIR, przewodniczył Wicedyrektor PODR w Szepietowie – Marek Skarżyński. Była to już czwarta nasza wizyta w instytutach okołorolniczych, wpisująca się w tworzenie sieci kontaktów mających na celu udrożnienie transferu wiedzy na linii nauka-praktyce. Spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem Dyrekcji Instytutu i jego kadry naukowej. Nasze rozmowy przebiegające w merytorycznym klimacie ukierunkowane były na potencjalne przeniesienie do pracy doradczej tematów i zagadnień naukowych, które wpisują się w potrzeby edukacyjne podlaskiego rolnictwa. Znaleźliśmy kilka niezwykle ważnych i interesujących punktów wspólnych, których realizacja będzie naszym zamierzeniem w 2017 r. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej poświęconej SIR. Wzbogacenie oferty doradczo-szkoleniowej o innowacyjne zagadnienia naukowe stanowi nieocenioną wartość dodaną do doradztwa rolniczego.
Po części dyskusyjnej odbyliśmy wizytę i nawiązaliśmy współpracę z Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG. Jest to jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów tego typu w kraju.

 

Tomasz Śnieciński