Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty „Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Pierwsze spotkanie z pszczołami jest niezwykle emocjonujące, o czym mogli przekonać się uczestnicy warsztatów „Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki” organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie podczas czerwcowo-lipcowych spotkań.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas warsztatów 16. nowych adeptów sztuki pszczelarskiej przeszło szkolenie teoretyczne i praktyczne, które otworzyło przed nimi zagadnienia z nowej dla nich dziedziny – pszczelarstwa, począwszy od znaczenie gospodarczego pszczelarstwa przez bartnictwo, życie i biologię rodziny pszczelej, pożytki pszczele i harmonogram prac pasiecznych w trakcie roku. Uczestnicy podczas wykładów skrupulatnie sporządzali notatki i zasypywali prowadzących pytaniami. Ponadto otrzymali zestaw materiałów szkoleniowych, który na pewno będzie ciekawą lekturą i pozwoli na ugruntowanie pszczelarskiej wiedzy.

 

Po sesjach wykładowych nadszedł czas, aby przejść do kolejnego etapu pszczelego wtajemniczenia i wejść do pasieki. Pierwsze otwarcie ula poprzedzone było instruktażem zasad bezpiecznej pracy przy pszczołach. Praca w małych grupach pozwoliła na indywidualne konsultacje eksperckie. Po przezwyciężeniu strachu przed pożądleniem, pasiecznicy otworzyli ule i każdy uczestnik miał możliwość dokładnego praktycznego, zapoznania się z biologią rodziny pszczelej i usystematyzowania wiedzy dotyczącej prac pszczelarskich pod okiem eksperta. Dowiedzieli się jakie są wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu pasieki, produkcji i sprzedaży produktów pszczelich.

W trakcie trwania warsztatów uczestnicy zapoznali się z rodzajami i budową ula korpusowego. Z zapewnionych materiałów szkoleniowych każdy wykonał ul.Uczestnicy warsztatów zgłębili teoretyczną wiedzę i praktyczne rozwiązania z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki. Nowi pszczelarze z entuzjazmem doceniali kompleksowe podejście do tematyki pszczelarstwa. Aby rozpocząć prowadzenie własnych pasiek uczestnicy po zakończeniu warsztatów otrzymali odkłady pszczele, które sami wykonali.

Oliwia Pawłowska