Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Udane warsztaty w gospodarstwie ekologicznym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Udane warsztaty w gospodarstwie ekologicznym


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 5 lipca 2016 roku, zorganizował warsztaty, dla 17 osobowej grupy w ekologicznym gospodarstwie specjalizującym się w uprawie warzywpn. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w ekologicznej produkcji”.

Uczestnikami byli rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi, osoby zainteresowane ekologiczną produkcją oraz doradcy rolniczy. Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SIRLOGO

Celem przedsięwzięcia była wymiana dobrych praktyk, transfer wiedzy i innowacji w zakresie ekologicznej produkcji, wdrażanie dobrych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami, doradcami i producentami żywności ekologicznej. Tematem przewodnim były warzywa, bowiem na te produkty w jakości ekologicznej jest duże zapotrzebowanie rynku.

Gospodarstwo Urszuli i Piotra Osików w Woli Skromowskiej, gdzie odbywały się warsztaty specjalizuje się w uprawie warzyw ekologicznych. Gospodarze zaczynali przed siedemnastoma laty przestawianie na ekologiczne metody produkcji z areałem 15 ha. Obecnej posiadają ogółem 70 ha, w tym warzywa uprawiane są na 40 ha. Gleby są głównie klasy IV a i IV b. Gospodarstwo posiada własna deszczownię oraz nowoczesną bazę maszynową do siewu, sadzenia i pielęgnacji upraw. Głównym odbiorcą warzyw jest firma HIPP produkująca odżywki dla dzieci i niemiecka firma „Ökohof” .

DSC 5908

Uczestnicy warsztatów mieli okazję wysłuchać wykładu dr Doroty Pikuły z IUNG w Puławach nt. metod podwyższania żyzności i urodzajności gleb z wykorzystaniem różnych form materii organicznej. Zaprezentowane zostały najnowsze doświadczenia i wyniki badań naukowych nie tylko krajowe ale również zagraniczne.

Dr Beata Studzińska dokonała prezentacji gospodarstwa państwa Osików, omówiła uprawę wybranych gatunków warzyw oraz przedstawiła polecane i wdrażane przez naukę nowości w nawożeniu i ochronie ekologicznych warzyw.

Państwo Osikowie podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk stosowanych w uprawie warzyw ekologicznych.

DSC 5629

DSC 5638

W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy uzyskali wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu produkcji żywności ekologicznej. Warsztaty były okazją do zapoznania się z technologią uprawy, sprzętem i rynkiem zbytu dotyczącym warzyw ekologicznych. Uczestnicy mieli możliwość nawiązania współpracy, zdobycia wiedzy, umiejętności, wymiany informacji i doświadczeń.

DSC 5895

DSC 5745

DSC 5863

DSC 5848

Gabriela Włostowska