Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stosujesz pestycydy? Przyjedź na szkolenie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stosujesz pestycydy? Przyjedź na szkolenie


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy rolników z województwa podlaskiego do uczestnictwa w cyklu nieodpłatnych warsztatów tematycznych dotyczących promowania innowacyjnych metod zapobiegających znoszeniu środków ochrony roślin.

logoSirNapis

Warsztaty organizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbędą się w następujących powiatach w terminach według poniższego harmonogramu:

  1. 05 12 2016 powiat bielski
  2. 06 12 2016 powiat białostocki
  3. 07 12 2016 powiat augustowski
  4. 08 12 2106 powiat grajewski
  5. 09 12 2016 powiat łomżyński
  6. 10 12 2016 powiat wysokomazowiecki

Planowany termin rozpoczęcia warsztatów – godzina 1000

Podstawowym celem operacji jest uświadomienie rolnikom stosującym pestycydy negatywnych skutków znoszenia środków ochrony roślin, ich szkodliwości oraz przedstawienie praktyczne sposobów walki ze znoszeniem, w tym używanie rozpylaczy eżektorowych.

Program warsztatów

10 00-11 30 Zajęcia teoretyczne: Wprowadzenie, opis sytuacji w województwie, stan faktyczny-teoria a praktyka.

11 30-11 45 Serwis kawowy

1145-1315   Zajęcia warsztatowe: pokaz praktyczny za pomocą urządzenia do prezentacji znoszenia i działania typów rozpylaczy, skutki znoszenia, wpływ warunków atmosferycznych.

1315-1345  Obiad

1345-1515   Zajęcia warsztatowe: pokaz praktyczny za pomocą urządzenia do prezentacji znoszenia i działania typów rozpylaczy. Instalacja nowoczesnych urządzeń i unikanie negatywnych skutków znoszenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie do 01.12.2016 r. na adres:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo
lub faxem (86) 275 89 20, lub na email (skan):amarkowski@odr-szepietowo.pl
Uczestnikami szkolenia mogą być rolnicy z terenu województwa podlaskiego.
Ostateczny skład uczestników zostanie ustalony zgodnie z regulaminem naboru przez komisję rekrutacyjną. Wybrane osoby zostaną poinformowane o miejscu szkolenia na terenie poszczególnych powiatów.
Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Andrzej Markowski, amarkowski@odr-szepietowo.pl

Pliki do pobrania:

Formularze zgłoszeniowe:

powiat augustowski

powiat białostocki

powiat bielski

powiat grajewski

powiat łomżyński

powiat wysokomazowiecki

Regulamin

Operacja realizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Markowski