Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

SIR w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

SIR w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W dn. 12. kwietnia br. biuro podlaskiej Sieci na rzec innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR zorganizowało spotkanie robocze w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wicedyrektor PODR w Szepietowie – Marek Skarżyński, przedstawiciele podlaskiej SIR oraz specjaliści branżowi z działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa spotkali się z gronem profesorskim Instytutu celem omówienia tematów stycznych pod kątem dalszej współpracy.
Tematy te zostały przeanalizowane i opracowane w PODR w Szepietowie oraz w podlaskiej SIR na bazie otrzymanej oferty współpracy ze strony Instytutu, a także na podstawie naszej wiedzy wynikającej z codziennych kontaktów z podlaskimi rolnikami.
Spotkaliśmy się z ciepłym przyjęciem ze strony władz Instytutu a rozmowy przebiegały w rzeczowej i merytorycznej atmosferze.
Z ustaleń dotyczących współpracy szkoleniowej warto wspomnieć o tworzonej możliwości uczestnictwa w różnych warsztatach tematycznych w Instytucie dla rolników i doradców z naszego regionu – szczegółową informację dotyczącą proponowanych tematów szkoleniowych będziemy umieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Kolejnym punktem spotkania była współpraca publikacyjna polegająca na możliwości umieszczania ciekawych artykułów dotyczących innowacyjnych przedsięwzięć Instytutu (m.in. na bazie kart wdrożeń) na łamach podlaskich Wiadomości Rolniczych.
W czasie spotkania poruszono także kwestie dotyczące możliwości uzyskania merytorycznego wsparcia dla istotnych dla PODR w Szepietowie przedsięwzięć infrastrukturalno-edukacyjnych, m.in. w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.
Ostatniem punktem wizyty roboczej była wizyta w infrastrukturze doświadczalniczej Instytutu.

 

Tomasz Śnieciński