Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Podsumowanie działań SIR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podsumowanie działań SIR


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

krzys.jpg

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) dzięki środkom finansowym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwiło podjęcie i zorganizowanie przez specjalistów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wiele ciekawych inicjatyw.

Praca specjalistów koncentrowała się na przybliżeniu beneficjentom (rolnikom, doradcom, przetwórcom, przedsiębiorcom i innym) najnowszych rozwiązań agrotechnicznych i technologicznych. Dążyliśmy w swoich działaniach do poprawy transferu wiedzy z nauki do doradztwa oraz do praktyki rolniczej. Poniżej prezentujemy wybrane operacje i działania SIR w 2017 roku na podstawie opisów przygotowanych przez Koordynatorów operacji.

Działanie Współpraca w ramach PROW 2014-2020

W dniu 23 czerwca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości aplikowania do działania Współpraca z PROW 2014-2020.

           Zaproszono przedstawicieli Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie – prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, dr hab. inż. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB, dr. Bogusław Łapiński, Podlaska Izba Rolnicza – Barbara Laskowska dyrektor biura, przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców, rolników, doradcy rolni, którzy są zainteresowani wspólnymi działaniami. Zarówno doradztwo jak i nauka ciągle podejmują działania, aby budowanie sieci kontaktów między sektorami przyczyniało się do przyspieszenia transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań do praktyki zarówno rolnictwa jak i agrobiznesu. Podjęto rozmowy na temat dalszych dział i wprowadzania innowacyjnych odmian i gatunków rośli uprawnych na terenie województwa podlaskiego.

Proces tworzenia nowych rozwiązań wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Jedynie dobrze ugruntowane powiązania pozwalają na długofalową i skuteczną współpracę. Dostarczenie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszary wiejskie.

20170523 141447 pop3

20170523 141522pop3

20170523 141613 pop3

20170523 141632pop3

 

Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w ekologicznej produkcji.

W dniu 6 lipca br., w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, został zorganizowany warsztat w ekologicznym gospodarstwie Pana Krzysztofa     Zembrowskiego specjalizującego się w uprawie roślin oleistych. Uczestnikami przedsięwzięcia byli rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi, osoby zainteresowane ekologiczną produkcją oraz doradcy rolniczy. Operacja miała na celu wymianę dobrych praktyk, transfer wiedzy i innowacji w zakresie ekologicznej produkcji, wdrażanie dobrych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami, doradcami i producentami żywności ekologicznej. Prowadzącą warsztaty była pani dr Katarzyna Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, która zaprezentowała najnowsze wyniki badań naukowych prowadzonych w zakresie roślin oleistych oraz omówiła właściwy dobór odmian i technologii uprawy lnu oleistego i wiesiołka w produkcji ekologicznej, a także przepisy prawne, agrotechnikę i aspekty ekologiczne w uprawie konopi.

Zdobyta podczas warsztatów wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoliła uczestnikom łatwiej i efektywniej zarządzać gospodarstwem oraz uczestniczyć w rynku produktów wysokiej jakości, co podniesie konkurencyjność i rentowność gospodarstw ekologicznych.

Koordynator operacji: Gabriela Włostowska

„Ogrodoterapia – innowacyjne wykorzystanie roślin ozdobnych”

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu pt. „Ogrodoterapia – innowacyjne wykorzystanie roślin ozdobnych”. Projekt został opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a współfinansowany ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Merytoryczny program wyjazdu studyjnego był prowadzony przez Panią dr inż. Beata Płoszaj-Witkowską, która zapoznała grupę z ideą i historią hortiterapii oraz roślinami ozdobnymi wykorzystywanymi w ogrodach terapeutycznych. O podstawowych zasadach projektowania ogrodów terapeutycznych opowiedział nam dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak, zaś o możliwościach jakie daje wykorzystanie w hortiterapii ziół i warzyw mówiły dr hab. Anna Francke i dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska.

Ciekawe rozwiązania zaprezentowało nam w miejscowości Orzechowe Wzgórza – niezwykle urokliwym gospodarstwie agroturystycznym, które wprowadziło już do swojej oferty hortiterapię. Niezwykle pouczający wyjazd zakończyliśmy wizytą w Ogrodach Pokazowych & Motylarni w Marcinkowie koło Mrągowa – Magdalena Markiewicz opowiedziała nam o swoich ogrodach, o całym procesie projektowania i elementach hortiterapii pod kątem agroturystyki, a na koniec pokazała nam niesamowitą motylarnię.

Koordynator operacji: Izabela Targ

Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka

Produkcja ziemniaka o odpowiednich walorach jakościowych może być opłacalna, o czym mogli przekonać się uczestnicy wyjazdu studyjnego do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oddział Jadwisin (IHAR-PIB). Wyjazd odbył się w dniu 6 lipca i uczestniczyło w nim 16 rolników oraz 4 doradców rolnych.

Celem zrealizowanej operacji było podniesienie wiedzy wśród rolników oraz doradców rolnych z zakresu innowacyjnych metod w uprawie i przechowalnictwie ziemniaka. Realizacja wyjazdu studyjnego pozwoliła na pozyskanie wśród uczestników informacji z zakresu efektywnego korzystania z osiągnięć postępu hodowlanego, co w przyszłości przełoży się na podniesienie jakości i plonu zbiorów ziemniaka.

Operacja odbyła się poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, a prowadzącymi zajęcia byli pracownicy Zakładu Agronomi Ziemniaka IHAR-PIB. Ożywiona dyskusja najbardziej była widoczna podczas zajęć praktycznych, gdzie na odpowiednio oznakowanych poletkach doświadczalnych, uczestnicy mogli obejrzeć reakcję różnych odmian ziemniaka, w ramach prowadzonych badań. Poprzez bezpośrednią obecność pracowników naukowych prowadzących badania, rolnicy i doradcy rolni, na wszystkie zadawane pytania mogli uzyskać odpowiedzi.

Produkcja ziemniaka jest jedną z wielu polskich specjalności i powinna być utrzymywana w przyszłości. Obecnie, aby ziemniak był kupowany przez konsumenta oraz zakłady przetwórcze, musi być produkowany nowocześnie i profesjonalnie oraz jego opakowanie i partie powinny odpowiadać wymaganiom rynku, o czym przekonywali uczestników wykładowcy w trakcie wyjazdu studyjnego. Uczestnictwo rolników i doradców rolnych w realizowanej operacji umożliwiło transfer fachowej wiedzy ze świata naukowego do praktyki rolniczej, co w przyszłości może wpłynąć na powstanie grupy producenckiej, w celu sprostania wymaganiom rynkowym przy produkcji ziemniaka.

Koordynator operacji: Krzysztof Kulik

DSC09090

DSC09105

DSC09134

Aneta Drobek

Gł. spec. ds. innowacji

Tel: 86 275 89 41

e-mail: adrobek@odr-szepietowo.pl