Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ogłoszenie o naborze uczestników na spotkanie z zakresu innowacji rolniczych w Białymstoku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ogłoszenie o naborze uczestników na spotkanie z zakresu innowacji rolniczych w Białymstoku


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim, które odbędzie się 27.11.2015 r. w Białymstoku.
Spotkanie ma na celu aktywizację osób i podmiotów potencjalnie zainteresowanych innowacjami w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej w regionie w celu aktywnego ich uczestnictwa w inicjowaniu partnerstw, wymianie wiedzy na temat innowacji, w szczególności w ramach PROW na lata 2014-2020.
Grupę uczestników (20 osób) mogą stanowić rolnicy, naukowcy z instytutów, jednostek naukowych lub uczelni wyższych, przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym gastronomii) przedsiębiorcy z branż działania na rzecz sektora rolnego i spożywczego (producentów nawozów, środków ochrony roślin, pasz, maszyn i urządzeń do produkcji), doradcy i in.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2015 r. faksem: 86 275 89 20 lub mailem (skan formularza) wwojtkowska@odr-szepietowo.pl lub pocztą na adres Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.
W celu uzyskania dalszych szczegółów, serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tel: 86 275 89 27, 86 275 89 28

Pliki do pobrania:

Program spotkania

Karta zgłoszenia

Tomasz Śnieciński
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w woj. podlaskim