Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe wydarzenia planowane na II półrocze w ramach SIR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe wydarzenia planowane na II półrocze w ramach SIR


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

 krzys.jpg

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza na kolejne spotkania, seminaria, wyjazdy studyjne: rolników, doradców, przetwórców z województwa podlaskiego. Uczestnictwo w każdej formie edukacyjnej jest bezpłatne. Wszystkie wydarzenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące terminu, uczestnictwa będą publikowane na stronie internetowej.

Wykaz planowanych operacji:

1.Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski – szkolenie

Innowacyjność wiąże się z ciągłym postępem technicznym, technologicznym czy biologicznym i jest wyzwaniem dla rolnictwa. Obserwując pojawiające się trendy innowacyjne w rolnictwie, w doskonaleniu technologii produkcji roślinnej zaistniała potrzeba zwrócenia uwagi rolnikom na potencjalne możliwości alternatywnego gospodarowania. Poprzez spotkanie informacyjne realizowane w ramach niniejszego projektu, dostarczona będzie uczestnikom fachowa wiedza dotycząca produkcji soi w warunkach klimatycznych województwa podlaskiego.

Planowany termin realizacji: 11 październik 2017

2.Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020

Celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji, przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie (technologia uprawy owsa ozimego, przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca). Przybliżenie gospodarstwom najnowszych wymagań, uwarunkowań, przepisów, agrotechniki przez specjalistów z jednostek naukowy i innych podmiotów. Seminaria służą do poszukiwania rozwiązań określonych problemów, a także poszukiwania partnerów: rolników, przetwórców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby skorzystać wspólnie z działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Tematy seminarium i planowany termin realizacji:

  1. Możliwości wprowadzenia do uprawy owsa ozimego jako nowego gatunku zbóż w warunkach klimatyczno- glebowych północno – wschodniej Polski – 13 październik 2017
  2. Ekologiczna produkcja szansą rozwoju województwa podlaskiego – 3 październik 2017
  3. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego – 12 październik 2017

3.Wyjazd studyjny na Litwę pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie konsolidacji producentów mleka”

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie działań grupowych i innowacyjnych w produkcji mleka. Wyjazd studyjny dla producentów mleka, na którym zostaną przedstawione szanse i wyzwania w zakresie stosowania innowacji, szczególnie pod kątem działań konsolidacyjnych (m.in. grupa operacyjna producentów mleka). Wspólne zakupy innowacyjnych technologii to przede wszystkim lepsza jakość i wyższa cena za produkt.

Planowany termin realizacji: 5-6 październik 2017

4.Partnerstwo szansą na rozwój lokalnego produktu turystycznego

Celem operacji jest stworzenie sieci współpracy partnerskiej przez lokalnych producentów tradycyjnych wyrobów spożywczych, podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne, tradycyjne produkty, właścicieli gospodarstw agroturystycznych żywiących gości, doradców rolniczych i organizacje wspierające rozwój produktów lokalnych. Przybliżenie producentom zagadnień: Wspólna marka – metody tworzenia wspólnej marki, promocja i marketing, szlak kulinarny jako narzędzie promocyjne i marketingowe, wspólne działania zmierzające do rozwoju obszarów wiejskich.

  1. Seminarium dwudniowe: Promujmy się razem: 26-27 wrzesień 2017
  2. Wyjazd studyjny dwudniowy: Dobre praktyki sieciowania na przykładzie funkcjonujących Szlaków kulinarnych: 6-7 wrzesień 2017
  3. Konferencja pt. Szlak jako markowy produkt turystyczny: druga połowa października 2017

5.Konsolidacja producentów wołowiny z wykorzystaniem dobrych praktyk – seminarium, wyjazd studyjny

Przedmiotem wyjazdu studyjnego będzie zapoznanie się z organizacją przedsiębiorstwa produkującego wołowinę sezonowaną na terenie woj. śląskiego. Merytoryczny program przybliży uczestnikom innowacyjne sposoby pozyskiwania wysokiej jakości wołowiny kulinarnej, w tym jej dojrzewania.

  1. Seminarium: Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny: druga połowa października 2017
  2. Wyjazd studyjny dwudniowy: Konsolidacja suwalskich producentów wołowiny z wykorzystaniem doświadczeń producentów i przetwórców z woj. śląskiego: 19-20 września 2017

Aneta Drobek

Gł. spec. ds. innowacji

Tel: 86 275 89 41

e-mail: adrobek@odr-szepietowo.pl