Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe technologie w uprawie roli – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe technologie w uprawie roli


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Rolniku jesteś zainteresowany atutami ze stosowania różnych technologii systemów uprawy roli oraz oraz zagadnieniami rolnictwa precyzyjnego? Przyjedź 16 listopada do Szepietowa na konferencję.

Celem konferencji „Nowe technologie w uprawie roli i zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w kontekście zmian klimatycznych” jest przedstawienie zalet i korzyści ekonomicznych z wprowadzenia do praktyki rolniczej nowoczesnych systemów uprawy roli, powiązanych z użyciem narzędzi do rolnictwa precyzyjnego. Zaproszeni na konferencję wykładowcy przedstawią również sposoby postępowania mające na celu zmniejszenie strat azotu oraz omówią zagadnienia związane z obecnym stanem zakwaszenia gleb, jego przyczynami i skutkami produkcyjnymi.

SIRLOGO

Program Konferencji

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

– inż. Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie

– prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB Puławy

10:15 – 11:00 Charakterystyka i możliwości stosowania w praktyce różnych systemów uprawy roli

– prof. nadzw. dr hab. Janusz Smagacz, IUNG-PIB Puławy

11:00 – 11:45 Istota i możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w praktyce

– dr hab. Rafał Pudełko, IUNG-PIB Puławy

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 Praktyki ograniczające straty azotu w rolnictwie

– dr Tamara Jadczyszyn, IUNG-PIB Puławy

13:00 – 13:45 Stan aktualny zakwaszenia gleb w Polsce, jego przyczyny oraz skutki produkcyjne i środowiskowe

– dr Piotr Ochal, IUNG-PIB Puławy

13:45 – 14:05 OrCal nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia w skutecznej regulacji odczynu pH gleby z równoczesnym jej użyźnianiem

– Tomasz Wyszkowski, firma Team-Rol

14:05 – 14:25 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14:25 – 15:00 Obiad

Szczegółowe informacje:

– Krzysztof Kulik, tel. 86/ 275 89 17, kkulik@odr-szepietowo.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Kulik