Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konferencja poświęcona zrównoważonemu rolnictwu w kontekście zmian klimatycznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konferencja poświęcona zrównoważonemu rolnictwu w kontekście zmian klimatycznych


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Dn. 2. czerwca br. w Szepietowie odbyła się konferencja pt. „Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu”, realizowana w ramach projektu LCAgri „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050”, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program BIOSTRATEG).
Współorganizatorem tego wydarzenia, w którym uczestniczyli podlascy rolnicy, doradcy oraz władze instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska Podlasia, była podlaska Sieć Innowacji Rolniczych.
Prelegentami konferencji byli m.in. wybitni naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach oraz Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Tematyka wykładów skupiała się wokół zagadnień istotnych z punktu widzenia rolnictwa zrównoważonego, takich jak produkcja i zastosowanie nawozów mineralnych w kontekście ochrony klimatu, zmiany klimatu w Polsce i polityka klimatyczna, praktyki niskoemisyjne w rolnictwie, Analiza Cyklu Życia i szereg innych.
Wyrażane przez uczestników zadowolenie z prezentowanych w czasie konferencji treści, jak i oprawy logistycznej wydarzenia nadzorowanej przez SIR, pokazało, iż współpraca świata nauki z doradztwem rolniczym poprzez Sieć Innowacji Rolniczych dobrze wpisuje się w koncepcję SIR i powinna być kontynuowana.

 

Tomasz Śnieciński

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE „Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu