Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kolejna odsłona spotkań nt. innowacji rolniczych w Podlaskiem – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kolejna odsłona spotkań nt. innowacji rolniczych w Podlaskiem


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W czasie spotkania informacyjnego w Białymstoku w dn. 27.11.2015 r., skierowanego do przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, rolników i doradców, dyskutowano o możliwościach współpracy na rzecz transferu innowacji z nauki do praktyki rolniczej. Spotkanie zostało przeprowadzone z inicjatywy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie podlaskim.
Była to kolejna odsłona cyklu poświęconego tworzeniu sieci kontaktów w woj. podlaskim. Tego typu przedsięwzięcia zaowocują powstaniem w niedalekiej przyszłości w Podlaskiem tzw. grup operacyjnych. Grupy te będą mogły ubiegać się o wsparcie na innowacyjne badania w ramach działania „Współpraca”, finansowanego z PROW na lata 2014- 2020.
W czasie tego przedsięwzięcia edukacyjnego wysłuchano interesujących wykładów. Dr Aleksander Kiryluk z Politechniki Białostockiej przedstawił temat wdrażania innowacji w Podlaskiem, z punktu widzenia centrum naukowego Podlasia – największej uczelni technicznej regionu. Michał Skarzyński z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, jako wybitny praktyk w dziedzinie innowacji społecznych, w swej prelekcji zachęcał uczestników do tworzenia partnerstw, omówił ich specyfikę i etapy tworzenia.
Spotkanie było dla uczestników z różnych instytutów, uczelni i jednostek naukowo-badawczych doskonałą okazją do podzielenia się propozycjami współpracy w czasie panelu dyskusyjnego. Główny obszar współpracy zdefiniowano jako transfer wiedzy w zakresie badań i wdrażania innowacji rolniczych.
Chęć współdziałania pod szyldem SIR wyrazili m.in. Irena Sielamowicz ze Stowarzyszenia Promocji i Wdrażania Innowacji Naukowych, Dariusz Minakowski z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Leszek Sergiel z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Magdalena Jankowska z Instytutu Ochrony Roślin w Białymstoku.

Tomasz Śnieciński