Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacje w produkcji zdrowej żywności – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacje w produkcji zdrowej żywności


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

“Innowacyjne rozwiązania w przygotowywaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu zdrowej żywności” to tytuł konferencji organizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Państwową Wyższą Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, która odbędzie się w 2 grudnia w Uczelni.

Organizatorzy stawiają sobie za cel ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy światem nauki a rolnictwem i drobną przedsiębiorczością w zakresie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie przetwórstwa oraz możliwością zastosowania ich w warunkach gospodarstwa. W ramach działania, powstało również wydawnictwo pod tym samym tytułem, które wprowadza czytelnika w tematykę prawidłowego odżywiania oraz zagadnienia innowacji w obróbce, przygotowywaniu i konserwacji produktów i potraw.

Założeniem całego działania jest, że przyczyni się ono do wspierania organizacji łańcucha żywnościowego i wprowadzania do obrotu pełnowartościowych produktów rolnych, a pośrednio do poprawy dobrostanu zwierząt oraz ułatwienia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat innowacyjnych urządzeń i sposobów ich wykorzystania w skracaniu łańcucha żywnościowego. Konferencja posłuży ponadto do tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

SIRLOGO

Program konferencji

Innowacyjne rozwiązania w przygotowywaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu zdrowej żywności.

2 grudnia 2016 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 1

Godz. Temat Prowadzący
9.30 – 10.00 rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.00 – 10.45 Styl życia a zdrowie prof. dr hab.
Bożena Waszkiewicz-Robak
10.45 – 11.30 Nowoczesne metody obróbki, przygotowania, przetwarzania i przechowywania żywności prof. dr hab. Elżbieta Biller
11.30 – 12.15 Zasady organizacyjno – prawne przy prowadzeniu małej przetwórczości prof. dr hab.
Mieczysław W. Obiedziński
12.15-13.00 Zasady przetwórstwa surowców ekologicznych dr inż. Adam Drosio
13.00 – 13.45 Obiad

13.45 – 15.15

Warsztaty w laboratorium PWSiP technolodzy PWSIiP
15.15 – 15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Joanna Czarkowska

PODR Szepietowo