Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacyjne rozwiązania w OZE – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacyjne rozwiązania w OZE


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

SIRLOGO

Innowacyjne rozwiązania w energetyce odnawialnej w województwie podlaskim to temat przedsięwzięcia które odbyło się w dniach 18, 24 oraz 25 listopada br.
Szkolenia połączone z wyjazdem studyjnym do biogazowi rolniczej w Wojnach Wawrzyńcach miały na celu wymianę wiedzy, doświadczeń, zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w regionie województwa podlaskiego oraz promocję i upowszechnianie innowacji OZE w rolnictwie. Uczestnikami byli rolnicy, doradcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Łącznie przeszkolono 60 osób.
Wykładowcami były dr inż. Magdalena Szymańska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która przedstawiła najnowsze wyniki badań oraz trendy w Polsce i Unii Europejskiej dotyczące zagospodarowania pofermentu z biogazowi rolniczej.
O innowacyjnych technologiach energetycznego wykorzystania biomasy, przygotowaniu substratów oraz potencjale OZE w woj. podlaskim mówiła dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Ostatnim etapem szkolenia był wyjazd studyjny do biogazowi rolniczej w Wojnach Wawrzyńcach. Firma CHP Energia reprezentowana przez Prezesa p. Andrzeja Wyszyńskiego zrealizowała przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie budowy biogazowni rolniczej o mocy wytwórczej 1,2 MW.
Biogazownia charakteryzuje się nowoczesnym innowacyjnym rozwiązaniem procesu technologicznego polegającym na całkowitym wykorzystaniu energii cieplnej jaka powstaje na skutek ciągłej pracy agregatu kogeneracyjnego.
Energia cieplna kierowana jest na suszarnię wykorzystującą ciepło technologiczne do suszenia produktów pochodzących z Zakładów Ziemniaczanych, Browaru, Cukrowni i ziarna kukurydzy od okolicznych rolników.
Pytań było wiele ale jedno jest pewne to temat wciąż aktualny i innowacyjny.

Gabriela Włostowska