Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacyjne podejście do rynku ziemniaka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacyjne podejście do rynku ziemniaka


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Działania brokerskie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) mają ułatwiać tworzenie kontaktów pomiędzy potencjalnymi partnerami. Kontakty te mogą w przyszłości zaowocować wymiernymi efektami. Na przykład opracowaniem i realizacją wspólnego projektu. Tego typu wspólne przedsięwzięcie mogłoby rozwiązać określone problemy w danej dziedzinie, sektorze rolnictwa. Dn. 22 grudnia br. w Jadwisinie odbyło się spotkanie zainteresowanych współpracą podmiotów. Przedstawicieli podlaskiej SIR (broker), PODR w Szepietowie (specjaliści branżowi z produkcji roślinnej) i kierownictwa Zakładu Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie. Dr Nowacki reprezentujący Zakład Agronomii Ziemniaka przedstawił szczegóły koncepcji współpracy. O zarysie koncepcji informował już podczas jednego ze spotkań organizowanych w ramach operacji planu działania KSOW. Proponowany projekt zakłada realizację kompleksowych rozwiązań procesowych, produktowych i organizacyjnych w dziedzinie ziemniaka w woj. podlaskim. Rozwiązania te obejmowałyby takie zagadnienia jak:
– korzystanie z osiągnięć postępu biologicznego (dobór odmian)
– zastosowanie aeroponicznej metody produkcji minibulw
– „uwolnienie” regionu i gospodarstw od organizmów kwarantannowych
– stosowanie integrowanej ochrony ziemniaka
– wprowadzenie powszechności certyfikowanych systemów gospodarowania
– stosowanie innowacyjnych zabiegów agrotechnicznych przyjaznych środowisku i przeciwdziałających następstwom zmian klimatycznych (precyzyjne doglebowe i nalistne odżywianie z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji (DSS), optymalizacja architektury łanu z uwzględnieniem kalibrażu sadzeniaków, metody mikroretencji i in.)
– organizacja zaplecza surowcowego (rolnicy działający na rzecz przetwórstwa ziemniaka)
– innowacyjne rozwiązania w przechowalnictwie i konfekcjonowaniu ziemniaka
– organizacyjne metody współpracy
– transfer wiedzy od producenta do konsumenta
Oprócz służb doradczych potencjalny przyszły projekt adresowany jest oczywiście do rolników – producentów ziemniaka, grup producenckich, handlowców ziemniaka posiadających infrastrukturę przechowalniczą, do gospodarstw agroturystycznych, firm gastronomicznych i in. zainteresowanych współpracą podmiotów.

 

Tomasz Śnieciński