Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacje w odnawialnych źródłach energii – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacje w odnawialnych źródłach energii


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Dn. 5 kwietnia 2016 r. w Szepietowie przedstawiciele podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich uczestniczyli w szkoleniu nt. Odnawialnych źródeł energii i produkcji biogazu w mikroskali, zorganizowanym w ramach projektu BioenergyFarm 2. Tematyka ta wpisuje się w rozwój innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

W teoretycznej części szkolenia wykładowcy z SGGW w Warszawie omówili m.in. kwestie dotyczące mikrobiogazowni.

Jak wiemy, mikrobiogazownia to instalacja pozwalająca wytwarzać biogaz (na bazie dostępnych w gospodarstwie nawozów organicznych oraz resztek roślinnych), a w konsekwencji z biogazu energię. W odróżnieniu od dużych biogazowni, nie jest tu niezbędna olbrzymia ilość substratów, czyli wkładu do biogazowni.

Mikrobiogazownia odznacza się małą mocą, najczęściej do 40 KW, ale adekwatną do skali produkcji w gospodarstwie. W jej skład wchodzi komora fermentacyjna, gdzie ma miejsce rozkład biomasy dzięki bakteriom i w rezultacie powstaje biogaz. Inne standardowe komponenty mikrobiogazowni to zbiornik na biogaz, a także agregat kogeneracyjny – ten ostatni umożliwia produkcję ciepła oraz energii elektrycznej, które mogą być spożytkowane do celów własnych gospodarstwa.

Polski rynek mikrobiogazowni cechuje się dużym potencjałem, również innowacyjnym, zważywszy na fakt, iż w kraju jest ich zaledwie kilka, a np. w takich Niemczech ponad pół tysiąca. W Polsce funkcjonuje jednak istotna ilość gospodarstw, dysponujących odpowiednią bazą własnych substratów do zagospodarowania; poprzez instalację mikrobiogazowni gospodarstwa mogą zwiększyć efektywność w ogólnym rozrachunku.

Innym niezwykle interesującym zagadnieniem prelekcji było przybliżenie najnowszych wyników badań nad pofermentem, czyli przefermentowanymi resztkami z mikrobiogazowni. Omówiono jego innowacyjne zalety nawozowe, efekty plonotwórcze i walory organoleptyczne (mniejszy odór) i in.

W części wyjazdowej szkolenia mieliśmy okazję wizytować innowacyjną biogazownię rolniczą, zlokalizowaną  w miejscowości Wojny Wawrzyńce, niespełna 9 km od siedziby PODR w Szepietowie. Jest to duża biogazownia, o mocy 1,2 MW i wciąż się rozbudowuje. Jako jedyna w woj. podlaskim w danej technologii, i jedna z dwóch w kraju, wykorzystuje w procesie rozkładu biomasy bakterie termofilne (pracujące w wyższym zakresie temperatur). Główna innowacyjność biogazowni to całościowe wykorzystanie energii cieplnej powstającej wskutek pracy agregatu kogeneracyjnego. Energia przeznaczana jest na suszarnię, która zagospodaruje ciepło technologiczne do suszenia produktów (ubocznych) pochodzących z różnych zakładów przetwórstwa w regionie oraz produktów rolnych od miejscowych rolników.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza będzie upowszechniana wśród parterów SIR, rolników i przedsiębiorców kontaktujących się z biurem SIR w codziennej współpracy.

Tomasz Śnieciński