Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Hortiterapia – nowe możliwości w agroturystyce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Hortiterapia – nowe możliwości w agroturystyce


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Terapia ogrodnicza wkracza drobnymi krokami na polski grunt. Nie jest jeszcze powszechnie znaną metodą wspomagającą leczenie, przez wielu lekarzy wciąż nieuznawaną, ale dzięki pracy naukowców z m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaczyna być zauważana i coraz bardziej doceniana. Hortiterapia jest jedną z form terapii wspomagających tradycyjne metody rehabilitacji. Co ciekawe może być przeznaczona dla osób o ściśle określonych zaburzeniach lub schorzeniach oraz dla osób zupełnie zdrowych – a przynajmniej pozornie, bo większość z nas cierpi na swoiste zaburzenia i schorzenia cywilizacyjne, o których często nie mamy pojęcia, takie jak zaburzenia sensoryczne spowodowane rozwojem technologii. Czym jednak hortiterapia różni się od amatorskiego ogrodnictwa? Czy można wykorzystać ją w podlaskiej agroturystyce?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy 5-6 czerwca 2017 roku podczas wyjazdu studyjnego do Olsztyna i okolic dla 25-osobowej grupy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i specjalistów PODR w Szepietowie pt. „Ogrodoterapia – innowacyjne wykorzystanie roślin ozdobnych”. Projekt opracowany został przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a sfinansowany ze środków SIR.

Pierwszy dzień wyjazdu spędziliśmy na uniwersytecie. Doktor inż. Beata Płoszaj-Witkowska zapoznała nas z ideą i historią hortiterapii oraz roślinami ozdobnymi wykorzystywanymi w ogrodach terapeutycznych. O podstawowych zasadach projektowania ogrodów terapeutycznych opowiedział nam dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak, zaś o możliwościach jakie daje wykorzystanie w hortiterapii ziół i warzyw mówiły dr hab. Anna Francke i dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska. Niezwykle dynamiczne wykłady i ogromna ilość prezentowanych nam zdjęć nie pozwoliły nawet na chwilę nudy czy rozproszenia.

Dzień kolejny rozpoczęliśmy w Orzechowym Wzgórzu – niezwykle urokliwym gospodarstwie agroturystycznym, które wprowadziło już do swojej oferty hortiterapię. Po wykładzie dotyczącym ogrodoterapii jako metody wspomagającej rehabilitację w pracy z dziećmi, przystąpiliśmy do warsztatów pod okiem dr Beaty Płoszaj-Witkowskiej i Zbigniewa Legata, właściciela Orzechowego Wzgórza. I wtedy dopiero zaczęło się dziać! Tworzyliśmy kompozycje z żywych kwiatów, kolaże z żywych roślin ozdobnych, sialiśmy i sadziliśmy rośliny w ogrodzie.

Niezwykle pouczający wyjazd zakończyliśmy wizytą w Ogrodach Pokazowych & Motylarni w Marcinkowie koło Mrągowa – Magdalena Markiewicz opowiedziała nam o swoich ogrodach, o całym procesie projektowania i elementach hortiterapii pod kątem agroturystyki, a na koniec pokazała nam niesamowitą motylarnię.

 

 

Izabela Targ
Sekcja WGDiA