Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników


Print Friendly, PDF & Email

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych
Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
•    limit akcji kredytowej w wysokości 125 mln zł,
•    środki w kwocie 0,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
•    limit akcji kredytowej w wysokości 83 mln zł,
•    środki w kwocie 1,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Banki współpracujące z ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych.

Lp. Bank opłaty i prowizje (%) * marża **

(p.p.)

marża ***

(p.p.)

1. SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 2 2,5 3,5
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze 2 2,5 3,5
3. Krakowski Bank Spółdzielczy 2 2,5 3,5
4. BNP Paribas Bank Polska S.A. 2 2,48 3,5
5. Bank Ochrony Środowiska S.A. 1,85 2,45 2,45
6. Santander Bank Polska S.A. 1,4 1,95 1,95
7. Bank Pekao S.A. 1,35 2,25 3,5

 

*   Dotyczy kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” z dopłatami Agencji do oprocentowania oraz kredytów z częściową spłatą kapitału.

** Dotyczy kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania, oprocentowanie kredytów z częściową spłatą kapitału ustalane jest pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem i określane w umowie kredytu.

***Dotyczy kredytów „klęskowych” z dopłatą Agencji do oprocentowania.

 

Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielanych przez Banki, obowiązujące w okresie 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.  
 (wysokość WIBOR – 1,71%, wg stawki z dnia  29.11.2020 r.)  
Lp. Bank Marża Banku Oprocentowanie
Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę
 
Linie kredytowe: K01, DK01, K02, DK02  
Ubezpieczeni Nieubezpieczeni  
1 SGB-Bank S.A. 3,50 5,2100 0,5000 2,8550  
2 BNP Paribas Bank Polska S.A. 3,50 5,2100 0,5000 2,8550  
3 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3,50 5,2100 0,5000 2,8550  
4 Pekao S.A. 3,50 5,2100 0,5000 2,8550  
5 Krakowski Bank Spółdzielczy 3,50 5,2100 0,5000 2,8550  
6 Santander Bank Polska S.A. 1,95 3,6600 0,5000 2,0800  

 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/sa-pieniadze-na-kredyty-preferencyjne-dla-rolnikow-arimr-zaprasza-wspolpracujace-banki-do-sk.html

 

Katarzyna Kruszewska